18/01/2021

Vaccinatie jeugdzorgmedewerkers

De afgelopen maanden is er veel gewijzigd in de vaccinatiestrategie. Inmiddels is duidelijk dat de groep ‘overige zorgmedewerkers’ gelijk getrokken wordt met ‘de rest van Nederland (18-60 jaar)’ en dat iedereen uit deze groep (waaronder...

Lees meer

12/01/2021

Handreiking voor betere informatiebeveiliging jeugdzorg

“Goede informatiebeveiliging is van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg. Deze handvatten helpen de sector de juiste stappen te zetten,” aldus Robert van Someren, directeur ICT/IV bij Jeugdzorg Nederland, over de...

Lees meer

11/01/2021

Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’

Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en geef als ministeries één integrale opdracht tot transformeren. Stel als zorgregio’s en schoolbesturen een integrale visie op passend onderwijs en jeugdhulp voor kwetsbare jongeren vast en ontwikkel samen met...

Lees meer

23/12/2020

“Ik hoop dat we door de coronacrisis een nieuwe start maken als branche”

Jeugdzorg Nederland maakte na de eerste coronagolf het online magazine ‘Jeugdzorg in coronatijd’. Een aantal leden vertelt hoe zij die periode hebben ervaren en wat ze hebben geleerd. Die lessen kunnen we goed gebruiken nu de crisis...

Lees meer

18/12/2020

BGZJ: meer geld voor gemeenten, betrek ons bij afspraken

Gemeenten moeten zo snel mogelijk meer geld krijgen voor de jeugdzorg. Dat zeggen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nu uit onderzoek van AEF blijkt dat gemeenten ruim 1,5 miljard tekort komen op het...

Lees meer

16/12/2020

Meer aandacht in jeugdhulpverlening nodig voor mensenhandel

Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Dat bleek eerder uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en wordt nu opnieuw bevestigd in een onderzoek van CoMensha, Jeugdzorg Nederland, Landelijk...

Lees meer

10/12/2020

Jeugdzorg Nederland sluit aan bij Landelijke Commissie Vertrouwenslieden

Jeugdzorg Nederland sluit per 1 januari 2021 aan bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Leden kunnen een medezeggenschapsgeschil voorleggen aan de LCvV. De kosten voor de behandeling van zo’n zaak worden dan grotendeels door...

Lees meer

03/12/2020

Jeugdzorg in coronatijd

De jeugdzorg kwam door de coronacrisis voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe was het om te werken in coronatijd? Daarover interviewde Jeugdzorg Nederlanders bestuurders en professionals uit de sector. De interviews geven een interessante kijk...

Lees meer

01/12/2020

Landelijke compensatieregeling tweede coronagolf nodig

Het lukt jeugdzorgaanbieders niet om afspraken te maken met gemeenten over compensatie voor omzetverlies door de tweede coronagolf. De landelijke regeling continuïteitsbijdrage voor jeugdhulp die liep tot 1 juli 2020, moet daarom verlengd worden voor...

Lees meer

24/11/2020

Tweede Kamer zet eindsprint in: 15 moties over jeugdzorg

Als staatssecretaris Blokhuis al dacht dat hij tot de verkiezingen van maart 2021 ‘op de winkel kon passen’ dan weet hij inmiddels beter. Tijdens het begrotingsdebat over jeugdzorg gisteren diende de Tweede Kamer maar liefst...

Lees meer

18/11/2020

Dataset overheid niet volledig: nuancering financiële analyse nodig

Jeugdzorg Nederland publiceerde begin oktober een onderzoek naar de jaarrekeningen en jaarverantwoordingen over 2018 van organisaties met inkomsten uit de Jeugdwet. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met een belangrijk deel van...

Lees meer

29/10/2020

Forse afname jongeren in JeugdzorgPlus

Het aantal jongeren dat in de eerste helft van dit jaar in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 20% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2019. Dat blijkt uit de...

Lees meer

28/10/2020

Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg

Van woensdag 28 oktober t/m 4 november wordt voor de zesde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort...

Lees meer

15/10/2020

Nu actie voor de meest kwetsbare kinderen

Er moet nu wat gebeuren zodat kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel snel passende hulp krijgen. Dat stellen de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een bericht dat ze vandaag uitbrengen. Jeugdzorg...

Lees meer

12/10/2020

GI’s: zorgbonus niet voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders

De gecertificeerde instellingen (GI’s) hebben vandaag aan de bewindspersonen van VWS en J&V laten weten geen zorgbonus voor hun medewerkers te zullen aanvragen. In een brief schrijven de bestuurders van de GI’s: “De Covid-19-crisis heeft...

Lees meer