Column Hans Spigt: Kiezen voor een betere jeugdzorg

Het lijkt nog ver weg, de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, maar de politieke partijen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Niet alleen worden de lijsttrekkers gekozen, ook de partijprogramma’s worden nu geschreven. Jeugdzorg Nederland vindt dat jeugdzorg in die programma’s niet mag ontbreken.

Ja, de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming (samen jeugdzorg) ligt bij de lokale overheid. Dat klopt. Maar de landelijke overheid heeft de zogenoemde stelselverantwoordelijkheid. Gemeenten maken beleid en kopen in; het Rijk zorgt voor de randvoorwaarden. Omdat die randvoorwaarden nog niet op orde zijn, hoort de jeugdzorg dus zeker ook in de landelijke verkiezingsprogramma’s thuis.

Jeugdzorg Nederland maakte daarom een verkiezingspamflet en stuurde dat naar alle politieke partijen. In het pamflet noemen we de drie belangrijkste punten die landelijk geregeld moeten worden. We zullen deze punten het komend jaar verder uitwerken in columns, in een verkiezingsdebat en in contacten rondom de formatie van een nieuw kabinet.

Voor nu vragen we aan de politieke partijen om de juiste keuzes te maken in hun partijprogramma’s. En dat is 1) kiezen voor voldoende budget voor gemeenten om hun jeugdzorgtaak uit te voeren; 2) kiezen voor een sterker stelsel met stevige regionale samenwerking en 3) kiezen voor een wetswijziging die het mogelijk maakt om (álle) jongeren in de jeugdzorg beter te begeleiden naar volwassenheid.

Als de partijen nu de juiste keuzes maken, kan de nieuwe Tweede Kamer straks direct aan de slag met een beter werkend jeugdstelsel.

Hans Spigt,
Voorzitter Jeugdzorg Nederland


Deel deze pagina: