‘Wordt vervolgd’

“Afgesproken! Ik mail jou en de contacten met het Vergeten Kind hebben we. Wordt vervolgd.”

Twee weken geleden stuurde ik deze tweet naar JeugdzorgPlus-ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass. Eerder die week kwam Het Vergeten Kind met een rapport naar buiten dat de ervaringen van jongeren die in de JeugdzorgPlus hebben gezeten, pijnlijk duidelijk maakt. En eerlijk gezegd, het rapport raakte mij enorm. Dat jongeren uit de JeugdzorgPlus met deze verhalen komen betekent dat het niet gelukt is om de zorg te leveren die deze jongeren op dat moment nodig hadden.

Des te pijnlijker is het dat onze reactie op het rapport van Het Vergeten Kind juist bij deze jongeren slecht viel. Het werd weer eens duidelijk dat het de toon is die de muziek maakt. Want inhoudelijk liggen we echt niet zo ver uit elkaar. Ook wij willen de best mogelijke zorg leveren voor deze kwetsbare kinderen en zien dat dit niet altijd lukt.  De inzet van gesloten jeugdzorg is een zwaar middel. Niet voor niets gaat dit altijd via de kinderrechter. Dat de geslotenheid voor kinderen ook traumatisch kan zijn, is dan ook een extra reden om vol in te zetten op het bieden van tijdig passende hulp en het ontwikkelen van de juiste alternatieven.

Daarom nodigde ik Jason en Het Vergeten Kind op Twitter uit om met bestuurslid Bas Timman en mijzelf in gesprek te gaan. De uitnodiging paste goed in de tweedaagse bustour die Het Vergeten Kind voor hun campagneweek op de planning had staan. Dinsdagochtend twee februari om kwart over negen was het zover. En eerlijk is eerlijk, ik had een knoop in mijn maag. Een presentatie voor een grote groep heb ik nooit een probleem gevonden, maar het gesprek met Sanne en Jason, die zoveel hebben meegemaakt, maakte me toch echt nerveus.

Op de inhoud van het gesprek wil ik niet te diep ingaan. Maar volgens mij spreek ik voor alle aanwezigen als ik zeg dat ik met een positief gevoel de bus weer uitstapte. Een gesprek is echter zinloos als het nergens toe leidt. Dit krijgt een vervolg. We starten snel met het inplannen van een ontmoeting met de JeugdzorgPlus-bestuurders, om het te hebben over onze plannen om te verbeteren en te luisteren naar hun reflectie en ideeën. De vier oplossingen die door Het Vergeten Kind in hun manifest worden aangedragen, bieden daarvoor een perfect uitgangspunt.

Wat we ook agenderen binnen Jeugdzorg Nederland is de Position Paper die Carlijn, Nienke en Jason namens ExpEx schreven voor de Tweede Kamer. Zij presenteerden dit net voor onze ontmoeting. Wat ik hier vooruitlopend op de bespreking wil uitspreken is dat ik onder de indruk ben van dit document. Er staan heel veel dingen in die we delen en ik vind het bijzonder knap dat ze hun persoonlijke ervaringen inzetten en een heldere analyse maken van wat er aan de hand is en met oplossingen komen.

Wordt vervolgd.” Die woorden vormden de opmaat naar mijn eerste ontmoeting met Jason en Sanne. En de afspraken die we maakten zorgen ervoor dat het vervolgd blijft worden.

Olaf Prinsen
Directeur Jeugdzorg Nederland


Deel deze pagina: