Informatie coronavirus

We krijgen veel vragen over het coronavirus en hoe organisaties hiermee om moeten gaan. We beantwoorden specifieke vragen van leden zoveel mogelijk zelf en verwijzen hen, maar ook andere jeugdzorgorganisaties, naar websites van relevante instituten of organisaties voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

Het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) is bijvoorbeeld de belangrijkste informatiebron voor Nederland voor hygiëne en gezondheid. Op de website van het RIVM staan de laatste ontwikkelingen rondom het virus en een uitgebreid  overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

De bedrijfsarts kan in deze periode ook een extra rol vervullen. Zo kunt u hygiëneprotocollen aan hem of haar vragen en kunt u vragen of er voor uw organisatie nog bijzondere preventieve handelingen nodig zijn. Voor (regiospecifieke) vragen kan ook contact worden opgenomen met de GGD in uw regio.

Meer relevante websites

Andere branches binnen zorg en welzijn 

Voor leden heeft Jeugdzorg Nederland een speciale extranet-pagina ingericht om kennis, vragen en informatie met elkaar te delen. Op onze website staat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden voor niet-leden.

Ook werken we, samen met andere branches en instanties, mee aan de website over de gevolgen van (de maatregelen rond) het coronavirus die het Nederlands Jeugdinstituut heeft gemaakt voor ouders, kinderen, professionals en gemeenten. Deze site wordt regelmatig geactualiseerd en is te vinden op nji.nl/coronavirus


Deel deze pagina: