CPB over risico’s en kansen decentralisaties

De drie decentralisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie brengen zowel voor- als nadelen met zich mee. Dat blijkt uit een inventarisatie van risico’s en kansen door het Centraal Planbureau (CPB) die op 11 september werd gepubliceerd.

Het CPB ziet belangrijke schaalvoordelen. Door de concentratie van verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau kunnen gemeenten het aanbod van voorzieningen beter laten aansluiten op de vraag en inspelen op overlappende doelgroepen. Sommige ouders met opvoedproblemen maken bijvoorbeeld ook gebruik van schuldhulpverlening. Verder worden prikkels voor een doelmatige uitvoering sterker. De gemeenten hebben er financieel belang bij het gebruik van voorzieningen terug te dringen en de prijs ervan te verlagen.

 

Een mogelijk schaalnadeel is een versnippering van kennis en inkoopmacht, aldus het CPB. Gemeenten kunnen dat risico ondervangen door zorg samen in te kopen. Een ander risico is dat er tussen gemeenten verschillen ontstaan in kwaliteit en niveau van voorzieningen. Dat speelt vooral bij voorzieningen waarvan de vereiste kwaliteit niet vastligt of moeilijk te meten is. Het CPB waarschuwt voor een wedloop naar het laagste kwaliteitsniveau. 

 


Deel deze pagina: