Dalende hoeveelheid nieuwe pleegouders leidt tot grote zorgen

Grotere daling dreigt door onrust in de samenleving

1 november 2022 – Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod van beschikbare pleegouders. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. Zorgwekkend. Des te meer omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door verschillende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie. Dit heeft invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders omdat die zich in de regel aanmelden vanuit een stabiele persoonlijke situatie. Pleegzorg Nederland wil deze neerwaartse trend keren en vraagt daarom met de titel #groenlicht tijdens de Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang van meer pleegouders.

Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen om het afnemende aantal nieuwe pleegouders en noemt een aantal oorzaken. “De huidige maatschappelijke onrust is van de laatste tijd. Maar het beroep dat op mensen wordt gedaan om zorg zoveel mogelijk zelf op te pakken, is al langer van invloed.  Die participatiesamenleving in combinatie met de noodzaak voor ouders om beide te werken om voldoende inkomen te verdienen lijkt simpelweg te veel, alsof de mensen met voldoende ruimte, tijd en rust een beetje op beginnen te raken” aldus John Goessens namens Pleegzorg Nederland. Hoewel de belangstelling in pleegouderschap gelijk is gebleven, signaleert de organisatie dat een steeds kleinere groep uiteindelijk pleegouder wordt nadat er informatie is aangevraagd. John Goessens: “Bij navraag bij belangstellenden die wél naar de informatiebijeenkomst kwamen, maar toch niet voor pleegouderschap kozen wordt als belangrijkste reden aangegeven dat ze het ‘op dit moment’ te druk hebben. Ook bleken ze op basis van de voorlichting pleegouderschap moeilijker te vinden dan gedacht.”

Een lichtpuntje is wel dat het aantal kinderen waarvoor pleegzorg nodig is, na een jarenlange stijging en een periode van stabilisatie, weliswaar ook iets lijkt te krimpen.

Kinderen de dupe

Kinderen zijn de dupe van het langdurige tekort aan pleegouders. Omdat minder pleegouders beschikbaar zijn, is het voor pleegzorg steeds lastiger om een juiste match te maken tussen kind en pleegouder. “Idealiter wordt een match gemaakt, rekening houdende met onder andere cultuur en (migratie)achtergrond. Dit lukt steeds minder goed, omdat we weinig beschikbare pleegouders hebben om uit te kiezen,” aldus John Goessens. Ook worden kinderen nu steeds vaker doorgeplaatst omdat het langer duurt voordat een duurzaam verblijf is gevonden. Opvallend in dit kader is dat de vraag naar deeltijdpleegzorg (meestal in weekenden of vakanties) aan het groeien is, daar waar de vraag naar volledige pleegzorg wat daalt. Deeltijdpleegzorg kan, mits tijdig ingezet, sterk helpen bij het streven om een kind thuis te laten opgroeien. Juist ook voor deze vorm van pleegzorg zijn er te weinig pleegouders.

Boeklancering en groene verlichting tijdens Week van de Pleegzorg

Deze week vraagt Pleegzorg Nederland landelijk aandacht voor het belang van meer pleegouders. Bekende Nederlanders als Gijs Staverman, Karin Bloemen, Alex van Keulen en Ahmed Marcouch ondersteunen dit. En in tientallen gemeenten zullen bekende gebouwen en monumenten groen verlicht worden. Hiermee wordt gevraagd om de toekomst van een kind #groenlicht te geven. Tevens wordt het boek ‘Bij elkaar blijven’ van Yvonne Aartsen, John Goessens en Marieke Klein Entink gelanceerd. In dit boek zijn verhalen en portretten gebundeld van pleegkinderen, ouders, pleegouders, eigen kinderen van pleegouders en familie van pleegouders, waarin naar voren komt hoe dat gevoel van ‘wij horen bij elkaar’ is ontstaan.


Deel deze pagina: