E-magazine ‘Listen Up’ gelanceerd over ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie in de jeugdhulp

Uit onderzoek en gesprekken met jongeren, professionals en beleidsmakers blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie binnen de jeugdzorg en de jeugd-GGZ verbeterd kan worden. Maar veel bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers zien door de bomen het bos niet meer. Waar begin je? En hoe zorg je voor betekenisvolle participatie? Het e-magazine ‘Listen Up’ dat maandag 29 november is gelanceerd geeft daar antwoord op.

Het woord is aan…

Het Listen Up e-magazine geeft het woord aan jongeren en ervaringsprofessionals zelf. Zij praten over samenwerken met gemeenten, het inzetten van ervaringsdeskundigheid en over jongerenraden in de jeugdzorg. Ook delen zij hun geleerde lessen én de valkuilen waar je als bestuurder, zorgprofessional of beleidsmaker op moet letten. Elk interview wordt daarnaast aangevuld met een reflectie van ervaringsprofessional Mannus Boote.

Naast ervaringsverhalen staat het magazine vol met handige tools, informatiebronnen, expertorganisaties en best practices. Hier kun jij als lezer meteen en concreet mee aan de slag.

Het belang van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie

“De stem van jongeren is ontzettend belangrijk. Jongeren zijn namelijk expert van hun eigen leven: hun ervaringsdeskundigheid geeft een uniek inzicht”, vertelt senior projectleider Giulia Giacometti van NJR (Nationale Jeugdraad). “Ze hebben veel kostbare ervaringskennis die, naast wetenschappelijke en praktijkkennis, bij de ontwikkeling van beleid gebruikt moeten worden. Je kan namelijk alleen met passende oplossingen of antwoorden komen als je sámen met de doelgroep aan de slag gaat.”

Hans Spigt, voorzitter BGZJ vult aan: “Als jeugdhulporganisaties willen we jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid beter in gaan zetten. Daarom is het belangrijk dat we van elkaar leren en elkaar inspireren. Het magazine Listen Up biedt hiervoor een uitstekend middel.”

“Bovenal is de inzet van ervaringskennis voor het Kenniscentrum een erkenning van de kinderen, jongeren en gezinnen waar het om gaat, en die centraal staan binnen de jeugdhulp. Zij zijn volwaardige gesprekspartners door wie we ons laten voeden”, voegt beleidsmedewerker Charlotte van ’t Spijker toe vanuit Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

De oorsprong van het Listen Up e-magazine

Van 14 tot en met 20 juni 2021 vond de Week van Jongerenparticipatie en Ervaringsdeskundigheid in de Jeugdzorg plaats. Jongeren, zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers wisselden tijdens deze week kennis en ervaringen uit. De week leidde zelfs tot een motie die in de Tweede Kamer werd ingediend door VVD kamerlid Daan de Neef. Maar er zijn nog zoveel meer mensen die stappen willen zetten met de inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie. Dit magazine helpt daarbij.

Het magazine is tot stand gekomen vanuit de behoefte van diverse organisaties en is een samenwerking tussen NJR, het Nederlands Jeugdinstituut, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en natúúrlijk ervaringsdeskundige jongeren.

 


Deel deze pagina: