Eenderde minder uithuisplaatsingen door nieuwe manier van werken bij William Schrikker Groep

Veiligheid van kinderen centraal, werken vanuit partnerschap met ouders en netwerk, een planmatige, creatieve aanpak en een constructieve samenwerking met hulpinstanties vanuit het gemeentelijk domein kenmerken het meerjarenprogramma Door Ontwikkeling Delta (DOD) van de William Schrikker Groep. De eerste resultaten zijn veelbelovend: het percentage uithuisplaatsingen is 30% lager. Een forse kostenbesparing.

 

De William Schrikker Groep (WSG) is een landelijk werkende instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Zij biedt hulp aan kinderen en ouders als er sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek en als het kind en/of de ouders een beperking hebben. Binnen de Jeugdbescherming de groep met de meeste en chronische problemen.

Van april 2012 tot april 2014 voert de WSG in verschillende teams bij vierhonderd nieuwe ondertoezichtstellingen de doorontwikkelde werkwijze uit. De vigerende Deltamethode is, mede vanuit de zogeheten Vliegwielgelden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, doorontwikkeld met effectieve elementen van ‘Signs of Safety’. De William Schrikker Groep organiseert zelf familienetwerkberaden of zet een Eigen Kracht conferentie in.

Een aanzienlijke besparing
Kinderen en hun ouders zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Niet voor alle kinderen is thuis blijven wonen de beste optie. Echter uit huis plaatsen is lang niet altijd beter en veiliger. Een uithuisplaatsing brengt vaak emotionele schade met zich mee. In DOD onderzoekt de WSG maximaal de mogelijkheden van veilig thuis wonen. Als het effect van het actuele resultaat van dertig minder uithuisplaatsingen wordt gekwantificeerd, betekent dit een besparing van bijna vier miljoen. Als deze werkwijze landelijk wordt uitvoeren, zal de besparing fors toenemen.

Veiligheid blijft centraal staan
Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. Wat is nodig om de gedwongen hulp te beëindigen? Gedwongen hulp is zo kort als mogelijk, maar ook zo lang als nodig! Er is oog voor alles wat goed gaat. Het is de motor voor verandering. Daarbij is de WSG ook helder over de risico’s voor het kind. ‘Dat ouders hulp accepteren is prachtig, maar niet voldoende. We willen zo zeker als mogelijk weten dat het kind veilig is. ‘

 

 

 


Deel deze pagina: