Een indrukwekkende documentaire

Deze week werd op het IDFA de documentaire ALICIA vertoond. Vanavond was deze indrukwekkende documentaire op televisie. ALICIA gaat over een meisje dat al sinds haar geboorte onder voogdij van Jeugdbescherming Brabant staat. Ze heeft sinds haar vijfde in diverse behandelgroepen gewoond. Als de documentaire begint, is zij negen en is er, hoewel er heel hard gezocht wordt, nog steeds geen fijn pleeggezin voor haar gevonden. De documentaire laat zien wat het doet met een jong meisje als het geen zicht heeft op een warme en veilige plek om voor langere tijd te wonen. We zien de impact van het gebrek aan perspectief en dat geeft een machteloos gevoel.

Door René Meuwissen, vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland

Hoewel het gelukkig vaker wel dan niet lukt om kinderen een veilig en warm thuis te bieden, is het ook de schrijnende realiteit dat het soms niet gaat zoals we zouden willen en er niet direct een goede plek is. Door gebrek aan pleeggezinnen, gezinshuizen en langdurige plekken in behandelgroepen, verkassen sommige kinderen noodgedwongen van groep naar groep, van instelling naar instelling, waardoor hun problematiek verergert. Dat moeten we als samenleving niet willen. Dit zijn immers ónze kinderen.

Uitgangspunt van de Jeugdwet is om kinderen snel, dicht bij huis te helpen. Zo kort als nodig, zo lang als noodzakelijk. Dat is een goed uitgangspunt, maar helaas in een aantal gevallen onvoldoende. Sommige kinderen hebben voor een langere periode een goede plek nodig en vinden die niet thuis of in hun netwerk. Dat betekent dat we samen moeten inzetten op het werven van nieuwe pleegouders, maar ook moeten investeren in goede ondersteuning en toerusting van bestaande pleeggezinnen, gezinshuizen en in langdurige plekken voor kinderen die dat nodig hebben.

Dat is een ingewikkelde opdracht waar we met alle partijen samen aan werken. Afgelopen zomer spraken aanbieders, gemeenten, Rijk en branches af extra in te zetten op het bieden van passende hulp; het versterken en verbeteren van de ketensamenwerking en het versnellen van het leren van elkaar. Deze documentaire bevestigt opnieuw de noodzaak daarvan.

We zetten alles op alles om kinderen als Alicia te helpen. Dat is een opdracht aan de hele samenleving met ons als jeugdzorgorganisaties voorop. Onze kinderen verdienen niets minder dan dat.

René Meuwissen is vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland en bestuurder van Jeugdbescherming Brabant

 


Deel deze pagina: