Eerste fase ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ bijna afgerond

Ondersteuning voor gemeenten bij Actieplan Pleegzorg. Hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, is in het najaar van 2016 een traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ gestart. Het traject maakt onderdeel uit van het Actieplan Pleegzorg dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS wordt opgesteld.

In drie bijeenkomsten in januari en februari is een concept-handreiking met gemeenten besproken. Hier wisselden zij ervaringen uit en gaven waardevolle input. ‘Het 5-ontwikkelpuntenplan als basis voor de handreiking nodigt uit en helpt om snel aan de slag te gaan,’ aldus één van de deelnemers. ‘Dat komt op een goed moment. We hebben de basis op orde, hebben inzicht in wat er speelt en kunnen nu een verdiepingsslag gaan maken.’

In een zogeheten ‘vrijdenkersgroep’ is nagedacht over hoe gezinsvormen breed kunnen worden ingezet als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen en bijvoorbeeld moet worden opgevangen in steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen. Dit leidde tot nieuwe inzichten en handvatten. De ‘vrijdenkersgroep’ bestaat uit stakeholders rondom het thema jeugdhulp in gezinsvormen.

Oplevering handreiking
In maart was er tweede bijeenkomst met de vrijdenkersgroep waarin de plannen voor implementatie van de handreiking centraal stonden. Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de handreiking. Tegelijkertijd worden de implementatieplannen uitgewerkt voor fase twee van het project. Begin mei zijn de handreiking en het bijbehorende denkkader gereed voor verspreiding. Dit wordt een interactief document om de grote hoeveelheid beschikbare informatie verder te ontsluiten. In mei start de implementatie van de handreiking.
In het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ werken VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.


Deel deze pagina: