Ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie een week lang centraal tijdens Listen Up

 


Verschillende organisaties werkten tijdens Listen Up samen om jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg een boost te geven. Tijdens de kick-off vorige week maandag gingen Tweede Kamerleden, bestuurders en wethouders met jongeren in gesprek. De week die volgde vonden er meer dan 20 online workshops en sessies plaats waarin kennisdeling en inspiratie centraal stonden. De lessen uit de week worden bij elkaar gebracht en verschijnen later in het jaar in de vorm van een magazine.

Jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Uit gesprekken met professionals en jongeren blijkt dat de rol van jonge mensen in de verbetering van de jeugdhulp niet altijd groot genoeg is. Terwijl jongeren met ervaring in de jeugdhulp als geen ander weten wat er goed gaat en wat er beter moet. Ook aan het enthousiasme in de sector over het belang van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid ligt het niet. Waar de organisaties vaak tegen aanlopen is dat de ‘hoe’-vraag lastig te beantwoorden is. Daarom deelden tijdens Listen Up verschillende organisaties, verenigingen en initiatieven uit het veld én jongeren zelf hun ervaring en kennis over hoe je jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigen het beste kan vormgeven.

Politici en beleidsmakers over jeugdzorg

Tijdens de kick-off van het online event onderzochten professionals, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen samen hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden met de inbreng van jongeren zelf. Tweede Kamerleden Daan de Neef (VVD), René Peters (CDA), Sylvana Simons (Bij1) en Don Ceder (ChristenUnie) benadrukten het belang van luisteren naar de visie van jongeren. “Ervaringsdeskundigheid is de belangrijkste schoenlepel en ijsbreker tegelijkertijd,” aldus De Neef. Simons beaamde dit: “Het is belangrijk om te werken met de kennis vanuit de doelgroep.”

Ook wethouders Marleen Damen (Leiden) en Renate Richters (Eindhoven), bestuurder Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Marco Bottelier, voorzitter van BGZJ Hans Spigt, bestuurder Cardea Jeugdhulp Gerrit Jan Hoogeland, en verschillende ervaringsdeskundige jongeren deelden hun visie. Drie compacte lessen voor organisaties kwamen tijdens deze gesprekken naar voren: begin gewoon met jongerenparticipatie, geef de jongere verantwoordelijkheid, en zorg voor voldoende ondersteuning.

Workshops

In de dagen na de kick-off waren er verschillende interactieve (online) workshops te volgen. Hierin deelden organisaties hun kennis en ervaring over jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid binnen hun werk en gingen deelnemers in gesprek met elkaar en met jongeren zelf.

Listen Up
Listen Up is een samenwerking tussen de Nationale Jeugdraad (NJR), het NJi, BGZJ (waaronder Jeugdzorg Nederland) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.


Deel deze pagina: