Extra geld nodig voor vernieuwing jeugdzorg

Het idee achter de decentralisatie was vernieuwing, maar op sommige plekken dreigt eerder vernieling van de jeugdzorg. Dat zegt Jeugdzorg Nederland in reactie op de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Daarin constateert de TAJ dat de tarieven zo onder druk staan dat er geen ruimte is voor vernieuwing. Bovendien zijn de administratieve lasten zo hoog en de betalingen van sommige gemeenten zo traag dat nu snel extra geld nodig is om de gewenste transformatie toch nog te realiseren.

De TAJ geeft terecht aan dat de uitgangspunten van de Jeugdwet, ondanks de problemen, breed worden gedragen. Het idee van zorg op maat, zo vroeg mogelijk, dichtbij en in samenhang, wordt ook onderschreven door Jeugdzorg Nederland. “We zien gelukkig dat veel gemeenten hun nieuwe taak serieus nemen, maar door de nadruk op aanbestedingen en de laagste tarieven komt de kwaliteit in de knel. Alle zeilen moeten nu al bijgezet worden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Laat staan dat er nog ruimte is voor vernieuwing”, aldus Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt.

Faire tarieven

De TAJ schrijft dat bij de transformatie “de kosten voor de baten uit [gaan]. Noch jeugdhulpinstellingen noch gemeenten hebben veel financiële ruimte voor het doen van innovatieve investeringen.” De TAJ signaleert terecht dat “in de tariefafspraken die tussen gemeenten en aanbieders worden gemaakt, vrijwel nergens vergoeding is opgenomen voor activiteiten op het vlak van onderzoek en kennisontwikkeling. Op den duur kan dit leiden tot verschraling en suboptimale inzet van jeugdhulp.” Jeugdzorg Nederland pleit al langer voor faire tarieven: innovatie vergt immers investeringen.

Laaghangend fruit

Bovendien constateert de TAJ dat liquiditeitsproblemen ontstaan doordat gemeenten rekeningen pas laat betalen. “Dit is het laaghangend fruit dat snel geplukt moet worden. Als rekeningen op tijd betaald worden, komt er al meer financiële ruimte bij onze jeugdzorgorganisaties”, zegt Spigt. “Dat geldt ook voor het verminderen van de uit de hand gelopen administratieve lasten. Als alle gemeenten de landelijk ontwikkelde standaarden zouden gebruiken, scheelt dat een hoop bureaucratie.”

Snel extra geld

Jeugdzorg Nederland onderschrijft de aanbevelingen van de TAJ. Spigt: “Goede zorg, nu en in de toekomst, heeft een prijs. Samen met de TAJ roepen wij het rijk op om snel met extra geld te komen.”

Klik hier voor het rapport van de Transitie Autoriteit Jeugd


Deel deze pagina: