Geen extra onderzoek naar jeugdzorgbudget

In het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet ging veel aandacht uit naar de signalen van gemeenten die melden geld tekort te komen voor jeugdzorg. Twee moties met de oproep hier nader onderzoek naar te doen werden echter verworpen. Wel werd een motie aangenomen met de oproep om de vele verschillende tucht- en klachtprocedures die er nu zijn te stroomlijnen. Jeugdzorg Nederland trok daarover al eerder aan de bel. Ook riep de Tweede Kamer minister De Jonge op met een Actieplan Gezinshuizen te komen en onderzoek te doen naar de invoering van gezinsarrangementen, voor gezinnen die met hulp uit verschillende wettelijke regimes te maken hebben. 

‘De ene na de andere gemeente luidt de noodklok’

De oppositiepartijen maken zich zorgen over de tekorten bij gemeenten. ‘De ene na de andere gemeente luidt de noodklok’, aldus de SP. ‘Neem deze signalen van gemeenten serieus’, zei GroenLinks tegen minister De Jonge. Ook PvdA en PVV maken zich zorgen. Zelfs coalitiepartij D66 vroeg zich af of de minister wel zeker weet of gemeenten voldoende budget hebben. De twee moties die hierover werden ingediend, haalden echter geen meerderheid bij de stemmingen in de Tweede Kamer.

Klachtenprocedures samenvoegen

Wel werd een motie van CDA en VVD aangenomen die  de regering oproept ’te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar te voegen en te stroomlijnen zijn met als doel de zorgprofessional zo veel mogelijk te ontlasten’. CDA-Kamerlid Peters had op zijn website al aangekondigd dit onderwerp aan de orde te zullen stellen.

Gezinshuizen en gezinsarrangementen

Daarnaast werden twee moties van ChristenUnie en CDA aangenomen. De motie om naast het Actieplan Pleegzorg ook met een Actieplan Gezinshuizen te komen en de motie om samen met de VNG onderzoek te doen naar gezinsarrangementen, om totaaloplossingen mogelijk te maken bij problemen die onder aparte wetten vallen en daardoor met aparte financiële potjes te maken hebben.

Administratieve lasten, wijkteams & leeftijdsgrens

Er kwamen nog veel meer onderwerpen aan de orde tijdens het debat in de Tweede Kamer over de evaluatie van de Jeugdwet op donderdag 21 juni 2018. Zo maakt de Tweede Kamer zich nog steeds zorgen over de enorme administratieve lasten bij de zorgorganisaties. Ook vroeg een deel van de Tweede Kamer om scherpere basiseisen voor de kwaliteit van wijkteams. Daarnaast kwam het advies om de leeftijdsgrens voor alle jeugdzorg naar 21 jaar te verhogen aan de orde en werd opnieuw duidelijk dat minister De Jonge daar weinig in ziet. Zijn formele reactie op het advies volgt later. Op de website van de Tweede Kamer staat een kort verslag met de hoofdpunten uit het debat.

In najaar volgend Kamerdebat

Op dinsdag 26 juni 2018 werd er gestemd over de ingediende moties. Naar verwachting volgt in het najaar een Algemeen Overleg Jeugdhulp in de Tweede Kamer, over alle andere brieven en rapporten die de afgelopen periode over dit onderwerp verschenen. De jeugdbranches stuurden in aanloop naar het Kamerdebat een brief aan de Tweede Kamer met de belangrijkste zorgpunten uit het veld.


Meer informatie:

Tweede Kamer: ‘Knelpunten in de Jeugdwet aanpakken’ (21 juni 2018)
Binnenlands Bestuur: ‘Deel Tweede Kamer wil onderzoek naar macrobudget jeugd’ (22 juni 2018)
VGN: ‘Debat in Kamer over eerste evaluatie Jeugdwet’ (22 juni 2018)

BGZJ: Brief branches aan Tweede Kamer bij debat evaluatie Jeugdwet (14 juni 2018)
Tweede Kamer: Woordelijk verslag / stenogram (21 juni 2018)
Tweede Kamer: Moties en stemmingsuitslag (26 juni 2018)


Deel deze pagina: