Gemeenten, verhoog tarieven met OVA en extra jeugdzorggeld

 

In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept Jeugdzorg Nederland gemeenten op om de ‘overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA)’-indexatie en de extra middelen in het gemeentefonds te gebruiken om de jeugdzorgtarieven te verhogen. Jeugdzorg Nederland schrijft: “Het kabinet heeft een verhoging van de zorgsalarissen toegezegd. Daarnaast bieden de extra middelen voor jeugdzorg die naar gemeenten gaan ook ruimte voor betere tarieven, die verbeteringen op de arbeidsmarkt voor de jeugdzorgsector mogelijk maken.”

Het gebrek aan financiële ruimte bij de werkgevers heeft een directe invloed op de toenemende arbeidsproblematiek in de jeugdzorg. Werkgevers missen de financiële ruimte om een passend loonbod te doen. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol in de mate waarin de sector medewerkers weet aan te trekken en behouden. Waar het ontbreekt aan reële (en geïndexeerde) tarieven voor jeugdzorgaanbieders, ontstaat een neerwaartse spiraal: het hoge verloop en verzuim verhoogt de werkdruk op de overgebleven professionals. Waardoor het risico toeneemt dat ook zij vertrekken en de kwaliteit onder druk komt te staan.

Jeugdzorg Nederland is al sinds februari in onderhandeling met de vakbonden over een nieuwe cao. De toezegging van het kabinet om de zorgsalarissen te verhogen en de extra middelen die naar de gemeenten gaan hebben de vakbonden gesterkt in hun looneis. Om daaraan tegemoet te kunnen komen doet Jeugdzorg Nederland een dringende oproep aan de gemeenten om ervoor te zorgen dat de toegezegde extra OVA-stijging ten behoeve van de ontwikkeling van de middeninkomens in de zorg, en een deel van de extra middelen die via het gemeentefonds beschikbaar komen, daadwerkelijk wordt doorgegeven aan de werkgevers in de jeugdzorg. “Dat is hard nodig om te voorkomen dat de krapte aan goed opgeleid personeel uiteindelijk ernstige consequenties zal hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de gespecialiseerde jeugdzorg en jeugdhulp”, aldus Jeugdzorg Nederland in de brief aan de VNG.


Deel deze pagina: