Gesloten jeugdzorg altijd via kinderrechter

Jeugdzorg Nederland heeft kennis genomen van het ‘Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp’. De sector gaat hierover graag in gesprek met staatssecretaris Van Rijn en de Inspectie Jeugdzorg. Recente mediaberichtgeving over dit onderwerp wekt echter een onjuiste suggestie over gesloten jeugdzorg-plaatsingen.

Jeugdzorg Nederland heeft kennis genomen van het ‘Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp’. De Inspectie vindt dat de opvang van jongeren die onder gesloten jeugdzorgregime via de rechter vallen, strikt gescheiden moet zijn van jongeren die onder andere regimes vallen. De sector gaat hierover graag en op korte termijn in gesprek met staatssecretaris Van Rijn en de Inspectie Jeugdzorg. Er is discussie mogelijk over voor- en nadelen van de verschillende opties, maar voor de zorgaanbieders staat het belang van het kind altijd voorop.

In recente mediaberichtgeving wordt de suggestie gewekt dat jongeren zonder tussenkomst van de kinderrechter in het regime van gesloten jeugdzorg terecht komen. Dit is onjuist. Wel verblijven jongeren die onder verschillende regimes vallen soms in dezelfde instellingen, maar wordt er maatwerk geleverd: jongeren zonder rechterlijke machtiging vallen niet onder het gesloten jeugdzorgregime. Elders komen door bezuinigingen en afbouw van gesloten jeugdzorg delen van complexen en terreinen vrij en worden deze voor andere doelgroepen gebruikt. Hier is dan uiteraard geen sprake van een gesloten regime.

Jongeren komen alleen in het gesloten jeugdzorgregime terecht via de kinderrechter. 


Deel deze pagina: