Gezinsgericht werken

De jeugdhulp is in beweging. Vanuit de ambities steeds meer kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien, wordt de zorg steeds vaker geboden aan het hele gezin in plaats van aan het individuele kind. Het werken met of versterken van gezinnen is hierbij belangrijk. Er zijn veel ideeën hoe dat beter kan.

In dit e-zine laten de jeugdbranches (BGZJ) zien wat er al gebeurt om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen. In drie voorbeeldverhalen vertellen organisaties over hun aanpak. Ook organiseerde BGZJ, samen met StroomOP en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd het congres Alle kinderen wonen thuis?! – gezinsgerichter werken in de jeugdhulp op 29 november 2021. Tijdens dit congres kwamen voorbeelden van gezinsgericht werken aan de orde. In het e-zine komen ze verspreid terug.

Ook werd er nagedacht over de ambitie van de Beweging van nul; aan welke knoppen moeten we draaien om te komen tot nul uithuisplaatsing?

Dit e-zine biedt inspiratie en praktische handvatten voor professionals in de jeugdhulp die willen werken aan minder uithuisplaatsingen.

Lees hier het e-zine Gezinsgericht werken


Deel deze pagina: