Handreiking Passende zorg en Behandeling voor jeugdigen

De Handreiking ‘Passende zorg en Behandeling voor jeugdigen’ is ontwikkeld op initiatief van de Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, als instrument om een impuls te geven aan de transformatie van de Jeugdhulp.

Ordening

Deze handreiking omvat een nieuwe, in de tijd dynamische ordening, waarin binnen de jeugdhulp onderscheid wordt gemaakt tussen drie vormen van Jeugdhulp:

  • basisjeugdhulp die dichtbij huis wordt geboden;
  • specialistische jeugdhulp die veel voorkomt en die veelal dichtbij in de regio geboden kan worden;
  • specialistische hulp die weinig voorkomt en vaak (boven-) regionaal moet worden georganiseerd.

Het ‘goede gesprek’

De Handreiking formuleert eisen ten aanzien van het systeem, de organisatie en de uitvoering van jeugdhulp en formuleert tevens de werkende principes. Het legt daarmee een inhoudelijk fundament onder de regionale visievorming op het punt van de transformatie van jeugdhulp. Het is daarmee faciliterend voor het ‘goede gesprek’ in de regio’s tussen gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere professionals en partijen uit het sociaal netwerk zoals bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg.

Het model ‘Schematische weergave van het totale jeugdhulplandschapuit deze handreiking (zie pag. 23) biedt hiervoor de basis.

Dit sluit aan bij het Programmaplan Zorglandschap specialistische jeugdhulp 2017, waarin VNG en BGZJ intensief samenwerken. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan spoor 2 van het Programmaplan, ‘De ontwikkeling van robuust opdrachtnemerschap’. In de regionale bijeenkomsten die de komende maanden vanuit het ondersteuningsteam zorglandschap in de regio’s worden georganiseerd, wordt de handreiking besproken.

Opbouw Handreiking

In de handreiking wordt antwoord gegeven op concrete vragen als: Welke betekenis heeft de taal van de decentralisaties voor de gewenste opbouw van de transformatie van de jeugdhulp? Welke inhoudelijke concepten bieden houvast voor de transformatie? Wat betekenen deze concepten voor het landschap van de jeugdhulp? Hoe sluit de basisjeugdhulp goed aan op de specialistische hulp en andersom? Hoe worden vragen in de samenleving opgehaald en optimaal beantwoord en hoe worden die antwoorden in het jeugdhulplandschap opgenomen? Wat is de betekenis van doorontwikkeling van de jeugdhulp in relatie tot spoor 1 van het Programmaplan ‘collectief opdrachtgeverschap’? Wat zijn aanvullende voorwaarden voor een goed functionerend jeugdhulplandschap?

De handreiking ‘Passende zorg en Behandeling voor jeugdigen’ is op 2 mei 2017 aangeboden aan demissionair Staatssecretaris Van Rijn en de voorzitter van de subcommissie Jeugd van de VNG, Victor Everhard.


Deel deze pagina: