Handreiking voor betere informatiebeveiliging jeugdzorg

“Goede informatiebeveiliging is van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg. Deze handvatten helpen de sector de juiste stappen te zetten,” aldus Robert van Someren, directeur ICT/IV bij Jeugdzorg Nederland, over de handreiking ‘Digitale weerbaarheid jeugdzorg: op weg naar veiligere IT’. De handreiking is opgesteld door Deloitte in opdracht van het ministerie van VWS, en kwam mede tot stand met inbreng van Jeugdzorg Nederland.

IT-managers binnen de jeugdzorg staan vaak voor uitdagingen waar het de beveiliging van hun systemen betreft. In de handreiking staan aandachtspunten, en tips en handvatten waarmee jeugdzorgorganisaties en andere geïnteresseerden hun cyberweerbaarheid kunnen vergroten. Jeugdzorg Nederland wil haar leden, met de steun van het ministerie van VWS, ontzorgen en adviseren als het gaat om het verbeteren van awareness, het organiseren van red teaming, het implementeren van de NEN 7510 en het laten monitoren van netwerken en infrastructuur. Deze en andere onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging staan voor dit jaar op de agenda om verder vorm te geven.


Deel deze pagina: