Handreiking voor dilemma’s bij vrijheidsbeperking in open jeugdhulp

We zijn blij met de handreiking van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) over dilemma’s bij vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf. De handreiking helpt professionals om te gaan met situaties die zij iedere dag tegenkomen. Want een jongere in de open jeugdhulp vastpakken en vasthouden mag niet. Maar wat nu als de veiligheid van één van de jongeren in het geding is? Of die van jezelf of een collega? Wat doe je dan?

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn in de open jeugdhulp verboden. Maar toch worden ze soms ingezet. Soms omdat jeugdzorgprofessionals geen andere mogelijkheid zien. Maar ook omdat de grens niet altijd duidelijk is tussen wat gewoon opvoeden is en wat vrijheidsbeperking. Want is het eigenlijk wel oké om ’s nachts de telefoon van een jongere in te nemen? Mag je tegen tieners zeggen hoe laat ze binnen moeten zijn? En mogen ze oneindig brood met chocopasta, of mag je ook de regel ‘eerst hartig, dan zoet’ invoeren? De grens tussen opvoeden en vrijheidsbeperking kan dus flinterdun zijn.

Vertrouwen op vakmanschap

Het is onmogelijk om alle situaties die jeugdprofessionals tegenkomen te vangen in regels en normen. Bovendien willen we dat niet. We willen krachtige professionals die vanuit hun ervaring en vakmanschap goed met dit soort situaties kunnen omgaan. En die met een jongere zelf tot afspraken kunnen komen. Want wat voor de ene jongere werkt, werkt voor de andere soms juist niet. Daarom is het enorm belangrijk dat de professionals vertrouwen, ruimte en begeleiding krijgen om te leren en onderling in gesprek te gaan, bijvoorbeeld aan de hand van de handreiking van het NJi. Dit helpt professionals om vanuit vakmanschap de juiste beslissingen te kunnen nemen.

In gesprek met leden

Bestuurders van jeugdzorgorganisaties hebben hierin ook een belangrijke rol. Zij moeten de ruimte en mogelijkheden creëren die nodig zijn voor professionals. En die wil is er gelukkig vaak. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de handreiking van het NJi uitgebreid te bespreken met onze leden en hen te helpen hun professionals nog meer in hun kracht te zetten.


Lees ook:
het nieuwsbericht van het Nji
de handreiking ‘omgaan met dilemma’s rond vrijheidsbeperking in open jeugdhulp met verblijf’

 

 


Deel deze pagina: