‘Ingeschakeld’: samenwerken met belangrijke naasten

Een kind opvoeden doe je meestal niet alleen. Vaak zijn vele belangrijke naasten in het netwerk rondom het kind actief. Van de grootouders tot de sportleraar en van de ouders van vriendjes tot vrienden van de ouders. Ze vangen een kind mentaal of fysiek op, vormen de mentor voor een jongere of leren ouder(s) sterker in hun schoenen staan. Die belangrijke naasten zijn enorm belangrijk en voelen vertrouwd voor de kinderen, maar een gerichte samenwerking met professionals is vaak nog even wennen. Gelukkig gaat dat steeds beter.

Met dit e-magazine willen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) voorbeelden delen, inspireren en nieuwe initiatieven belichten.

Belangrijke naasten vormen een belangrijke beschermende factor en een grote versterker voor de formele jeugdhulp en jeugdbescherming. Bij kinderen met een levenslange en brede zorgvraag is de ondersteuning van ouders én hun netwerk de kern van de taak als hulpverlener. Het inzetten van belangrijke naasten is dan ook geen nieuwe interventie, maar wel een bewuste keuze om de hulpverlening te versterken. Het is daarom opgenomen in de richtlijnen voor jeugdhulp.

Lees hier het e-zine ‘Ingeschakeld’


Deel deze pagina: