Investeren in de kracht van pleegouders

Jeugdzorg Nederland werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen (NVP) aan het programma Investeren in de kracht van pleegouders. Het aantal kinderen dat in pleeggezinnen wordt opgevangen is in de afgelopen jaren toegenomen en de zorg voor een deel van deze kinderen wordt steeds intensiever. Om te investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van pleegzorg en om voortijdige beëindiging van pleegzorgplaatsingen en uitval van pleegouders te voorkomen, investeert Jeugdzorg Nederland in de draagkracht en toerusting van pleegouders. Zodat die hun belangrijke rol goed kunnen vervullen.

Scholing

We werken aan een relevant en landelijk beschikbaar scholingsaanbod voor pleegouders. De scholing sluit goed aan bij de wensen en behoeften van pleegouders en wordt aangeboden in verschillende leervormen, zowel traditionele als meer eigentijdse. Daarnaast willen we een toegenomen bewustzijn realiseren dat scholing een vanzelfsprekend onderdeel van pleegouderschap is.

Programma

Het programma is gestart met een inventarisatie van het bestaande aanbod en de wensen en behoeften van pleegouders en pleegzorgaanbieders. Vervolgens wordt het bestaande aanbod verbonden en waar nodig geoptimaliseerd en uitgebreid, zodat er een landelijk dekkend, relevant aanbod beschikbaar is. Daarnaast brengen we het gesprek op gang over scholing als (vanzelfsprekend) onderdeel van pleegouderschap en wat dat betekent voor de pleegouder, pleegzorgbegeleider en pleegzorgaanbieder. Het programma loopt tot medio 2019 en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS.

 

 


Deel deze pagina: