Jeugdautoriteit constateert verdere daling capaciteit gesloten jeugdzorg

Op 9 juni 2023 heeft de Jeugdautoriteit de Monitor JeugdzorgPlus gepubliceerd. Uit de monitor blijkt dat de capaciteit van de gesloten jeugdzorg ook in de tweede helft van 2022 bleef dalen, naar 609 bedden op 1 januari 2023. Een blik op het eerste kwartaal van 2023 leert dat deze daling dit jaar doorzet. De bezettingsgraad is lager dan waarop het tarief is gebaseerd, waardoor de financiële problemen toenemen.

In mei bleek uit de jaarlijkse Factsheet JeugdzorgPlus van Jeugdzorg Nederland dat ook het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg in 2022 verder is gedaald. In totaal met 17 % ten opzichte van 2021. Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland: “De daling van de capaciteit van de JeugdzorgPlus en het aantal plaatsingen is in lijn met onze ambitie om te voorkomen dat jongeren gesloten geplaatst worden.”

Ondanks de positieve boodschap van het dalende aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg, leiden deze cijfers ook tot zorgen. De dalende instroom en capaciteit leidt tot een bezettingspercentage van 83 % op 1 januari 2023, zo constateert de Jeugdautoriteit. De tarieven in JeugdzorgPlus zijn echter gebaseerd op minimaal 90 % bezetting. “Dat betekent dat de tekorten oplopen en de continuïteit van zorg in het gedrang komt,” aldus Timman. “De financiering moet hierop aangepast worden. Te vaak worden de JeugdzorgPlus-instellingen betaald per gevulde plek, in plaats van voor de beschikbare capaciteit. Er is meer geld en aandacht nodig voor het opbouwen van alternatieven, maar zeker ook voor passende hulp in het hele jeugdstelsel, om gesloten plaatsingen überhaupt te voorkomen.”

De Jeugdautoriteit constateert een verschuiving van de problematiek. “Er is een toename van één-op-één begeleiding op open groepen in plaats van gesloten plaatsingen, wat hoge kosten met zich meebrengt. Ook neemt de bezetting in 3-milieuvoorzieningen toe als gevolg van de afname van de capaciteit van JeugdzorgPlus.”


Deel deze pagina: