Jeugdautoriteit waarschuwt voor zware financiële druk bij jeugdhulporganisaties

Als branchevereniging herkennen wij de zware financiële situatie van veel jeugdzorgaanbieders, zoals de jeugdautoriteit die in haar laatste analyse vaststelt. Wij benadrukken dat dit uiteindelijk ten koste gaat van passende zorg voor kwetsbare kinderen. De Jeugdautoriteit deed onderzoek naar de financiële ontwikkelingen in de jeugdzorg en bracht de impact van de nieuwe CAO in kaart. Ze constateert dat vooral middelgrote en grote jeugdhulporganisaties financieel onder zware druk staan. Dit komt door onder andere hoog ziekteverzuim, hoge energielasten en fors gestegen personeelskosten. Door het gebrek aan financiële ruimte kunnen de instellingen steeds minder investeren in personeel, innovatie en de hervorming van het jeugdzorgaanbod.

Eerder trokken wij al aan de bel over de financiële situatie van jeugdzorginstellingen. Uit onderzoek van EY bleek dat als de flink stijgende loonkosten (als gevolg van de nieuwe CAO) niet gecompenseerd worden door gemeenten, het voortbestaan van een derde van de 68 onderzochte jeugdzorgorganisaties op het spel staat. En daarmee de continuïteit van de zorg voor jeugd. Werk aan de winkel dus volgens Leon Noorlander, onze directeur: “In de CAO staat een flinke loonstijging voor jeugdzorgprofessionals, om werknemers te compenseren voor gestegen kosten.  Dat verdienen ze ook en je moet als sector aantrekkelijk blijven voor nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd is de financiële situatie van jeugdzorgaanbieders penibel. Het is dus zaak dat gemeenten en aanbieders om tafel gaan om tot goede afspraken te komen. Het rapport van de Jeugdautoriteit benadrukt de urgentie nog eens.”

De Jeugdautoriteit ziet ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen Rijk, gemeenten en aanbieders. Ze zien dat de wil er is om samen tot concrete oplossingsrichtingen te komen. Maar ook dat het nog niet vanzelfsprekend is dat de partijen samen sturen op continuïteit. Noorlander herkent zich hierin: “we weten dat de gesprekken soms moeizaam zijn. Gemeenten kampen ook met een begrotingstekort. Maar we zien positieve voorbeelden ontstaan van gemeenten en aanbieders die er samen goed uitkomen. Zo lang alle partijen samenwerken vanuit onze gezamenlijke maatschappelijke opgave, dan lukt het in de meeste gevallen om de goede zorg voor jeugd te blijven leveren.

Het bericht van de JeugdAutoriteit lees je via deze link.


Deel deze pagina: