Jeugdbescherming: nú oplossingen nodig

Jeugdzorg Nederland vindt de voorstellen van minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen om de acute knelpunten in de jeugdbeschermingsketen op te lossen onvoldoende. Voorzitter Hans Spigt: “De urgentie die wel duidelijk doorklinkt aan het begin van de brief bij de beschrijving van de problematiek, missen we bij de uitwerking van de concrete maatregelen.”

Vandaag verscheen de brief van minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen voor het Kamerdebat morgen over de jeugdbeschermingsketen. In deze brief schetsten de bewindspersonen duidelijk welke problemen er zijn en Jeugdzorg Nederland onderschrijft de analyse van de knoppen waar aan gedraaid moet worden.

De problematiek is al jaren bekend, er liggen stapels rapporten en onderzoeken. Het is volgens de branche nu dus tijd om concrete stappen te zetten. Spigt: “In plaats daarvan lezen we vooral afspraken die ‘dit najaar’ volgen, een plan van aanpak dat nog gemaakt moet worden, een vrijblijvende handreiking, een gesprek, een ‘verkenning’ naar ‘de mogelijkheid’, een inventarisatie. En bedragen die in het niet vallen bij de enorme opgaven die er liggen.”

De acute problematiek in de jeugdzorg is breder dan alleen de jeugdbescherming. WODC en Inspecties wijzen terecht ook op het ontbreken van voldoende beschikbaarheid van (specialistische) jeugdhulp. Spigt: “De bewindspersonen verwijzen naar de verbeteringen die de Hervormingsagenda moet brengen, maar ook die agenda zal vooral nog uit te werken en uit te voeren acties bevatten en de gesignaleerde knelpunten niet van de ene op de andere dag oplossen. Er wordt oneindig gepolderd en in processen en onderzoeken geparkeerd, terwijl de urgentie vraagt om het doorhakken van knopen en maatregelen die snel doorgevoerd kunnen worden.”

Jeugdzorg Nederland roept in een brief de Tweede Kamer op om drie maatregelen direct in te voeren:

–           Een landelijke caseloadnorm (van 1 jeugdbeschermer op 9 gezinnen);
–           Een landelijk tarief waar deze caseloadnorm in is verwerkt;
–           Voorrang op jeugdhulp voor kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel.


Update:
verslagen van het debat in de Tweede Kamer
NRC: Kamer geeft kabinet 6 weken voor aanpak acute problemen jeugdbescherming
NOS: Kamer geeft kabinet 6 weken voor aanpak acute problemen jeugdbescherming
NU.nl: Grote zorgen in Kamer over problemen bij jeugdbescherming: ‘Code gitzwart’
Tweede Kamer: Debat over de jeugdbeschermingsketen
Tweede Kamer: Woordelijk verslag van het debat over de jeugdbeschermingsketen

Download hier de brief van Jeugdzorg Nederland aan de Tweede Kamer


Deel deze pagina: