Jeugdbeschermingsorganisaties sluiten principeakkoord verminderen werkdruk jeugdbeschermers

De jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s) en FNV Jeugdzorg hebben een principeakkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Pim van Uchelen, bestuurder van Partners voor Jeugd, benadrukt de waarde van het principeakkoord: “Het is belangrijk dat wij als werkgevers alles doen wat in onze macht ligt om de werkdruk van onze jeugdbeschermers te verlagen. Dit principeakkoord is een mooie stap in de goede richting.” Het principeakkoord zal de komende weken worden voorgelegd aan de jeugdbeschermingsorganisaties en de leden van FNV Jeugdzorg.

Dat de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders te hoog is, is al een tijd duidelijk. Een jaar geleden lieten de GI’s een onderzoek uitvoeren door Significant Public. Uit dat onderzoek bleek dat het werk van de jeugdbeschermer steeds complexer is geworden en dat de oude caseloadnormen hierdoor niet meer realistisch zijn. Significant kwam tot de conclusie dat een jeugdbeschermer maximaal twaalf tot veertien kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel onder zijn hoede kan nemen. “De jeugdbeschermingsorganisaties zijn al een tijd bezig om de werkdruk te verlagen. In dit principeakkoord staan afspraken hoe we deze norm sectorbreed gaan realiseren” aldus Van Uchelen. “Een ander belangrijk aspect van de afspraken is dat we onze jeugdbeschermers gaan ondersteunen door meer juristen, gedragsdeskundigen en administratieve ondersteuners in te zetten.”

Van Uchelen komt echter ook met een winstwaarschuwing “wij kunnen een duurzame, structurele werkdrukverlaging niet alleen realiseren”. Hij verwijst hiermee naar de rol van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de jeugdbescherming. De afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd tussen de GI’s, het ministerie van JenV en de VNG om de werkdrukverlaging te realiseren.  “Mede dankzij de acties van de werknemers is de urgentie van de problemen ook bij hen duidelijk geworden. De boodschap: bij ons als jeugdbeschermingsorganisaties en jeugdbeschermers is de rek eruit. De overheid is aan zet” aldus Van Uchelen.

Tot concrete toezeggingen is het vanuit de overheid nog niet gekomen maar Van Uchelen ziet een positieve ontwikkeling. “Het principeakkoord laat zien dat wij als werkgevers onze verantwoordelijkheid in het belang van kinderen, gezinnen en onze medewerkers. We hebben er vertrouwen in dat de minister en de gemeenten ook zullen doen wat nodig is.”


Deel deze pagina: