Jeugdbranches: corona-maatregelen sociaal domein ook na 1 juli nodig

De gezamenlijke jeugdbranches zijn onaangenaam verrast door het bericht van de VNG dat in overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) schrijven in een brief aan VWS en VNG: ‘Terwijl een aantal coronamaatregelen geleidelijk wordt versoepeld, geeft men hiermee een signaal alsof het na 1 juli in het sociaal domein weer ‘business as usual’ is: dat lijkt ons niet wenselijk’. De branches pleiten ervoor om de coronamaatregelen voor de continuïteit en financiering van het sociaal domein te verlengen tot en met 31 december 2020, zoals dat ook voor de langdurige zorg is geregeld.

BGZJ-directeur Frank Bluiminck: ‘Vanzelfsprekend mogen Rijk en gemeenten van aanbieders in het sociaal domein verwachten dat zij er alles aan doen om de zorg weer op te starten. Aanbieders zijn gemotiveerd om hun cliënten voortzetting van passende jeugdhulp en zorg te bieden, met inachtneming van de geldende maatregelen’. Maar ook na 1 juli zullen de gevolgen van de crisis doorwerken in maatregelen die nodig zijn in de ‘anderhalvemeter-samenleving’, bijvoorbeeld:

·       Aanpassing van hulpverlening, werkprocessen en gebouwen en ruimten;
·       Geleidelijke opstart en verminderde capaciteit van dagbehandeling en dagbesteding;
·       Extra kosten voor vervoer;
·       Gebruik van beschermingsmiddelen;
·       Quarantaine van kwetsbare cliënten;
·       (Risico op) hoger ziekteverzuim.

Richtlijnen blijven van kracht

De richtlijnen van het RIVM zijn uitgangspunt geweest voor onder andere de vergoeding van de meerkosten. Ook na 1 juli blijven RIVM-richtlijnen van kracht die vragen om extra inzet en daardoor extra kosten met zich meebrengen. In de loop van de komende maanden, en vooral als de corona-maatregelen verder afgebouwd worden, verwachten de jeugdbranches steeds minder omzetderving en meerkosten. Bluiminck: ‘Helaas kunnen wij niet vooraf aangeven wanneer de omzet weer op peil is en meerkosten tot een minimum gedaald zijn. Een grondslag om compensatie voor omzetderving en meerkosten te kunnen declareren blijft dus ook na 1 juli noodzakelijk en het is essentieel dat daar helder over gecommuniceerd wordt.’

Verlengen tot 31 december

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC pleiten er dan ook voor om de coronamaatregelen met betrekking tot de continuïteit en financiering van het sociaal domein te verlengen tot en met 31 december 2020. Bluiminck: ‘Hierbij kan een voorbeeld genomen worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die de compensatie voor de extra kosten voor de langdurige zorg al heeft verlengd tot en met 31 december 2020’.

 


Deel deze pagina: