Jeugdbranches verontrust door extra bezuiniging op jeugdzorg

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC reageren verontrust op de extra bezuiniging van een half miljard euro die de nieuwe coalitie vanaf 2025 door wil voeren op jeugdhulp. In het coalitieakkoord staan goede ambities voor de jeugdzorg, maar in de financiële bijlage zit een enorme valkuil. BGZJ-voorzitter Spigt: ‘We maken ons grote zorgen, omdat de meest kwetsbare kinderen en gezinnen het meest de dupe werden van eerdere bezuinigingen en we in het coalitieakkoord geen enkele garantie lezen dat dit nu anders zal zijn. Met de summier weergegeven ambities voor de jeugdzorg in het coalitieakkoord kunnen we het alleen maar eens zijn, zoals het centraler inkopen van specialistische jeugdhulp en de verbetering van de jeugdbeschermingsketen. Maar die ambities lijken onhaalbaar met deze extra bezuiniging’.

Samen met rijk, gemeenten, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties en andere betrokkenen werken de branches op dit moment aan de Hervormingsagenda Jeugd. Die moet leiden tot een beter werkend jeugdstelsel en betere jeugdzorg. De ambities zijn groot en vragen om stevige inzet van alle partijen. De jeugdbranches scharen zich volledig achter deze ambities, maar maken zich grote zorgen over de wijze waarop deze ambities nu doorkruist dreigen te worden door een niet-onderbouwde extra bezuiniging.

Financiële haalbaarheid van verbeterplannen

Voorzitter Hans Spigt van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ): ‘Gemeenten kregen jarenlang te weinig geld voor het uitvoeren van hun jeugdzorgtaken. In de arbitragezaak tussen rijk en gemeenten deed de Commissie van Wijzen een heldere uitspraak. Aan de ene kant moeten gemeenten meer geld krijgen van het rijk, maar aan de andere kant moeten er ook maatregelen genomen worden om de kosten in te dammen. In deze uitspraak is vrij precies aangegeven op welke termijn welke besparingen mogelijk geacht worden en dit resulteert in een tabel waarin de extra bijdrage aan gemeenten jaarlijks daalt. Tot aan het eind van deze reeks een bedrag van 800 miljoen euro extra overblijft. Rijk, gemeenten, branches, beroepsgroepen en cliëntorganisaties werken op dit moment samen aan de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda moet leiden tot betere jeugdzorg en tot het realiseren van de besparingen die de Commissie van Wijzen voorstelde. Tijdens het uitwerken hiervan merken we al dat het behoorlijk ambitieus is om de besparingen van de Commissie van Wijzen te realiseren. Er zijn wel degelijk besparingen mogelijk, maar betere jeugdzorg vraagt ook om investeringen. Waar we dus al kanttekeningen plaatsten bij de financiële haalbaarheid van deze planning, worden we nu onaangenaam verrast door een forse extra bezuiniging.’

Half miljard extra bezuinigen op jeugdhulp

In het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in 2024 al 100 miljoen extra te bezuinigen en vanaf 2025 zelfs 0,5 miljard meer te bezuinigen dan in de plannen van de Commissie van Wijzen. Spigt: ‘We missen de onderbouwing voor deze extra bezuiniging en maken ons grote zorgen dat wederom de meest kwetsbare kinderen en gezinnen hier de dupe van zijn. We vragen de coalitiepartijen deze bezuiniging te heroverwegen. En anders veel scherpere keuzes te maken in de besteding van de beschikbare middelen: de zorg voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen staat op dit moment onder grote druk en de aanbieders van deze cruciale jeugdhulp kunnen een verdere bezuiniging niet aan.’

 


Deel deze pagina: