Jeugdwet met ruime meerderheid aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Bij de hoofdelijke stemming op dinsdag 18 februari 2014 steunden 45 senatoren het wetsvoorstel en stemden 22 senatoren tegen. Ook werden er drie moties aangenomen. De Jeugdwet gaat in op 1 januari 2015.

Er werden drie moties aangenomen: over een jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van de hulp in relatie tot het budget, over een meldpunt voor ouders, professionals en gemeenten voor signalen over de overheveling van de jeugd-ggz, en over de positie van de landelijk werkende instellingen. Drie andere moties werden verworpen.

Vorige week aan het einde van het debat in de Eerste Kamer was al duidelijk dat er een meerderheid voor de Jeugdwet zou zijn. De Eerste Kamerfracties van VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor de Jeugdwet.

Op de website van de Eerste Kamer staat een overzicht van de ingediende moties en de voor- en tegenstemmers per motie.


Deel deze pagina: