Jeugdwet ligt bij de Tweede Kamer

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren om kinderen te behandelen, begeleiden en beschermen. Dat is de inzet van de nieuwe Jeugdwet die op 1 juli 2013 door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Preventie, eigen kracht en demedicaliseren
Het wetsvoorstel regelt – vanaf 1 januari 2015 – een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Er komt meer nadruk op onder andere preventie, eigen kracht en demedicaliseren, allemaal met het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Lokaal beleidsplan
De hoofdlijnen van het lokale jeugdbeleid moeten in een beleidsplan worden vastgelegd. Daaruit moet duidelijk worden van de doelstellingen van de gemeente zijn op het terrein van preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en hoe de gemeente dit gaat regelen. De inhoudelijke keuzes zijn aan de gemeente zelf, maar de wet schrijft wel een aantal kwaliteitseisen voor aan onder meer jeugdhulpaanbieders.

Regionale transitiearrangementen
Gemeenten moeten in 2015 alle zorg voor de bestaande cliënten blijven afnemen bij de zorgverleners waar deze mensen dan zorg krijgen of voor zorg zijn geïndiceerd. Uiterlijk 31 oktober moeten regionale transitiearrangementen zijn opgesteld waarin gemeenten aangeven hoe de continuïteit van zorg en infrastructuur wordt geregeld. Als blijkt dat de continuïteit van zorg onvoldoende tot stand komt, kan het rijk een aanwijzing geven. Deze aanwijzingsbevoegdheid is in de Jeugdwet opgenomen.

Jeugdzorg Nederland
De Jeugdwet is op 1 juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Binnenkort zal de Tweede Kamer beslissen wanneer de wet in de Tweede Kamer behandeld wordt. De verwachting is dat dit snel na de zomer zal zijn. Jeugdzorg Nederland zal het wetsvoorstel en de onderliggende stukken de komende tijd grondig bestuderen. In aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer volgt een bestuurlijke reactie van Jeugdzorg Nederland op de voorstellen uit de Jeugdwet.

Links
De Jeugdwet, Memorie van Toelichting en Advies Raad van State:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/01/jeugdwet.html 

Staatssecretaris Van Rijn op Radio 1 over de Jeugdwet:

http://www.radio1.nl/items/81593-van-rijn-over-nieuwe-jeugdwet  

Twitter 
 @BrigittevdB: En de nieuwe jeugdwet is er, zoals vorige week toegezegd in AO transitie Jeugdzorg (VVD-kamerlid Van der Burg op Twitter, 1 juli 2013)
 

@NineKooiman: Het huiswerk voor dit reces is binnen, de nieuwe jeugdwet is naar de Kamer. Dikke pil, of beter gezegd bittere pil? Genoeg om te bestuderen. (SP-kamerlid Kooiman op Twitter, 1 juli 2013)
 

@FleurAgemaPVV: PVV: Nieuwe Jeugdwet kan de prullenbak in  (PVV-kamerlid Agema op Twitter, 1 juli 2013)
 

@Vera_Bergkamp: Dus goede dingen van jeugdwet behouden en zorgen dat de minder goede dingen worden gewijzigd. Mijn missie na het reces ;-). (D66-kamerlid Bergkamp op Twitter, 1 juli 2013)
 

@MonaKeijzer: Binnenkort rond tafel met #CDA wethouders Jeugdzorg. Horen of ze met minder budget en wettelijke eisen uit de voeten kunnen. #Jeugdwet  (CDA-Kamerlid Keijzer op Twitter, 1 juli 2013)
 

@RaadvanState: RvS over Jeugdwet: gemeenten onvoldoende in staat om regiefunctie en financiële verantwoordelijkheid waar te maken http://bit.ly/14JgInD (Raad van State op Twitter, 1 juli 2013)
 


Deel deze pagina: