Jeugdzorg Nederland: breder onderzoek nodig

Jeugdzorg Nederland ziet geweld tegen kinderen en jongeren als een maatschappelijk probleem dat om breed onderzoek vraagt. Het kabinet formuleert de onderzoeksopdracht aan De Winter echter beperkt en betrekt niet alle vormen van jeugdhulp. Het kabinet maakt daarmee een onterechte scheiding, vindt Jeugdzorg Nederland.

Op 7 november 2016 heeft het kabinet opdracht gegeven aan Commissie De Winter om geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 te onderzoeken. Jeugdzorg Nederland ziet geweld tegen kinderen en jongeren als een maatschappelijk probleem dat om breed onderzoek vraagt. Het kabinet formuleert de onderzoeksopdracht aan De Winter echter beperkt en betrekt niet alle vormen van jeugdhulp. Het kabinet maakt daarmee een onterechte scheiding, vindt Jeugdzorg Nederland.

Jongeren die in dezelfde of soortgelijke instelling onder dezelfde omstandigheden woonden, worden binnen het onderzoekskader verschillend behandeld. Jongeren die gedwongen door de rechter bij een instelling kwamen, vallen binnen de opdracht en hun groepsgenoten die daar zonder rechterlijke machtiging werden opgevangen, niet. Bovendien maakt het kabinet onderscheid tussen het type zorginstelling: de sector waarbinnen een instelling viel, is bepalend voor de vraag of geweld tegen een jongere wel of niet wordt onderzocht.

Jeugdzorg Nederland vindt het voor de slachtoffers niet uit te leggen waarom het ene geval wel en het andere geval niet wordt onderzocht, en is daarom voorstander van een breder onderzoek. Ook Commissie De Winter pleitte bij de afronding van haar vooronderzoek voor verbreding van de onderzoeksdoelgroep. Dit pleidooi wordt in de onderzoeksopdracht nu deels gehonoreerd.


Deel deze pagina: