Jeugdzorg Nederland herkent beeld Inspectie van problemen in Jeugdbeschermingsketen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert in haar laatste signaalbrief over de problemen in de Jeugdbeschermingsketen dat onderliggende oorzaken op stelselniveau nog altijd niet zijn opgelost. Daardoor zijn wachtlijsten niet korter geworden en worden problemen bij kinderen en gezinnen erger. Daarnaast benadrukt de Inspectie in haar rapport de grote betrokkenheid en inzet van jeugdbeschermers voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Paul Janssen, bestuurslid bij Jeugdzorg Nederland, herkent zich in het beeld dat de Inspectie schetst: “Het is pijnlijk om te zien hoe lang kinderen in sommige regio’s moeten wachten op een vaste jeugdbeschermer. Er zijn momenteel teveel kinderen zonder vaste jeugdbeschermer. De impact hiervan op kinderen en gezinnen is te groot.”

Tekort aan jeugdbeschermers

De gecertificeerde instellingen (GI’s) zetten alles op alles om voldoende jeugdbeschermers te werven, op te leiden en te behouden. Janssen: “Mede door de extra financiering die we hebben gekregen is in 2023 een positieve ontwikkeling merkbaar. Maar die is helaas nog niet voldoende. Wij gaan dus onverminderd door met als doel dat we alle gezinnen en kinderen een vaste jeugdbeschermer kunnen bieden.” Janssen benadrukt dat de GI’s nog steeds gebruik moeten maken van een  aangepaste werkwijze bij gezinnen en kinderen waar niet meteen een vaste jeugdbeschermer beschikbaar is. De Inspectie uit in de signaalbrief haar zorgen over het tijdelijke karakter van deze aangepaste werkwijze. Janssen reageert: “Die zorg deel ik en wij zouden het liever ook anders willen. Door de aangepaste werkwijze houden wij de zorg voor kinderen zo goed mogelijk op peil en blijft de druk op jeugdbeschermers binnen de perken. GI’s en jeugdbeschermers willen het liefst alle tijd en aandacht kunnen besteden aan alle kinderen die dat hard nodig hebben.”

Werken aan kracht van het gezin

Janssen benadrukt de urgentie dat het echt beter moet voor de gezinnen en de kinderen die met de jeugdbescherming te maken krijgen. “We willen het echt anders. We werken daarom met veel partijen samen in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De bedoeling daarvan is om het voor kinderen en gezinnen eenvoudiger te maken en te zorgen dat er voldoende passend zorgaanbod beschikbaar is. Als jeugdzorg betrokken wordt, is er vaak al jarenlang wat aan de hand in deze gezinnen. Denk dan bijvoorbeeld aan ouders die schulden hebben, een verslavingsprobleem of psychische problematiek. Door tijdige inzet van hulp kan je het gezin weer sterk maken en kunnen kinderen veilig bij hun ouders opgroeien.”

Signaalbrieven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deelt vanaf 2023 de resultaten van het toezicht en signalen binnen de jeugdbeschermingsketen. Zij doet dit zolang de problemen in de jeugdbeschermingsketen duren. De gevolgen voor kinderen en hun ouders van de problemen in de jeugdbeschermingsketen staan hierin centraal.

Lees hier de signaalbrief van de IGJ.


Deel deze pagina: