Jeugdzorg Nederland pleit voor Noodwet Transitie Jeugdzorg

Uit een peiling door Jeugdzorg Nederland blijkt dat driekwart van de jeugdzorginstellingen geen zicht heeft op het budget in 2015. Op 1 augustus zouden gemeentelijke jeugdregio’s hierover duidelijkheid geven. Die toezegging deed staatssecretaris Van Rijn op 25 juni 2014 aan de Tweede Kamer. Door de ontbrekende duidelijkheid over het budget kunnen zorgaanbieders niet langer garant staan voor kwalitatief goede zorg en veiligheid. Bovendien komt de daadwerkelijke beschikbaarheid van jeugdzorg in gevaar. Jeugdzorg Nederland pleit daarom voor een Noodwet die de overgang van de jeugdzorgaanbieders naar de gemeenten zorgvuldig regelt.

Jeugdzorg Nederland heeft een peiling gehouden onder de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en de Bureaus Jeugdzorg (respons: 90%). Deze peiling maakt duidelijk dat de deadline van 1 augustus in veel gevallen niet gehaald is: 75% van de jeugdzorginstellingen weet niet wat zij in 2015 aan inkoop door gemeenten kan verwachten. Deze 75% procent betreft vooral de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp. De instellingen die wel duidelijkheid hebben over het budget betreft vooral de Bureaus Jeugdzorg. Voor hen was al eerder een regeling getroffen.

Consequenties voor kinderen en ouders
De tijd dringt. De beschikbaarheid van zorg voor kinderen en ouders, het behoud van een noodzakelijke zorginfrastructuur en de werkgelegenheid van veel professionals zijn in gevaar. Verdere verschuiving in de tijd van toegezegde budgettaire helderheid is onverantwoord. Nu al krijgen kinderen en ouders te maken met de gevolgen. Door een groot verloop van personeel en sluiten van locaties, worden kinderen en ouders geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in hun behandeling en zorg. Op dit moment bereiden veel van de ondervraagde organisaties zich voor op krimp en sanering. Hierbij verliezen tenminste 1800 jeugdzorgprofessionals voor eind 2015 hun baan. Faillissementen van jeugdzorgaanbieders zijn een reële dreiging. De beschikbare zorg voor kinderen en ouders neemt hierdoor af, terwijl nieuwe lokale zorg nog niet overal beschikbaar is.

Noodwet
Jeugdzorg Nederland wil het nieuwe stelsel tot een succes maken. Vanuit de huidige situatie van voortdurende onduidelijkheid is dit een onmogelijke opgave. Jeugdzorg Nederland acht het van groot belang dat op korte termijn duidelijkheid wordt gegeven aan de jeugdzorgorganisaties, waarbij een verantwoorde overgang naar de gemeenten centraal staat. Deze verantwoorde overgang ontbreekt in de huidige Jeugdwet. Een noodwet kan deze omissie herstellen. Het nieuwe stelsel omvat echter meer dan alleen de overgang naar de gemeenten. Om de transformatie of gewenste verandering van zorg binnen de gemeentelijke jeugdregio’s vorm te geven wil Jeugdzorg Nederland hierover een bestuurlijk akkoord sluiten tussen de overheden en de zorgaanbieders. 


Deel deze pagina: