Jeugdzorg Nederland sluit aan bij Landelijke Commissie Vertrouwenslieden

Jeugdzorg Nederland sluit per 1 januari 2021 aan bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Leden kunnen een medezeggenschapsgeschil voorleggen aan de LCvV. De kosten voor de behandeling van zo’n zaak worden dan grotendeels door Jeugdzorg Nederland gedragen.

De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Een cliëntenraad kan bijvoorbeeld een beroep doen op de LCvV als hij vindt dat de zorgaanbieder zich niet houdt aan de verplichting om advies te vragen. Een zorgaanbieder kan een beroep doen op de LCvV als hij een besluit wil nemen ondanks dat de cliëntenraad daarover een negatief advies heeft gegeven.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

De LCvV verricht haar werkzaamheden op grond van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018), die per 1 juli 2020 in werking trad. De wet verplicht een groot deel van de leden van Jeugdzorg Nederland een cliëntenraad in te stellen en een medezeggenschapsregeling op te stellen. Daarbij dient ook te worden voorzien in een commissie van vertrouwenslieden die eventuele medezeggenschapsgeschillen kan beslechten. De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is zo’n commissie en zij behandelt sinds 2007 zorg sector breed medezeggenschapgeschillen

Voor meer informatie over de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden is er de website www.vertrouwenslieden.nl

 

 


Deel deze pagina: