JeugdzorgPlus van 72 naar 27 separeerruimtes

 

JeugdzorgPlus-organisaties hebben het aantal separeerruimtes in vier jaar tijd afgebouwd van 72 naar 27. De afname ligt in lijn met de ambitie van de sector. “Het doel is om zo snel mogelijk álle separeerruimtes in Nederland te sluiten. Aan deze ambitie hebben de JeugdzorgPlus-organisaties zich gezamenlijk gecommitteerd” zegt bestuurslid van Jeugdzorg Nederland Bas Timman.

Ondanks de gezamenlijke doelstelling zijn er verschillen tussen de fase in het proces waar de jeugdzorgorganisaties zich bevinden. Bij vier organisaties zijn alle separeerruimtes inmiddels gesloten. De nog resterende 27 separeerruimtes vallen onder zes jeugdzorgorganisaties. Ook de snelheid van afbouw verschilt per organisatie. De ene organisatie ging in de afgelopen vier jaar van zes naar één separeerruimte en sluit die laatste separeerruimte uiterlijk 31 maart, een ander ging van zestien naar veertien separeerruimtes.

Jeugdzorg Nederland laat weten dat zij de JeugdzorgPlus-organisaties blijft faciliteren om zo de ambitie om zo spoedig mogelijk alle separeerruimtes te sluiten, waar te maken. “Dat doen we onder andere door het project “Ik laat je niet alleen” dat erop gericht is gedwongen afzonderen in de JeugdzorgPlus te verminderen en door het uitvoeren van de veldnormen die we als sector hebben opgesteld om alle vrijheidsbeperkende maatregelen in de gesloten jeugdhulp terug te dringen” aldus Timman. “Daarnaast zullen de organisaties waar de sluiting van alle separeerruimtes al wel gerealiseerd is, de andere organisaties helpen om zo spoedig mogelijk de separeerruimtes te sluiten.” Van de 45 separeerruimtes die de afgelopen vier jaar verdwenen, werden er 20 in 2022 gesloten. De verwachting van Jeugdzorg Nederland is dat het aantal separeerruimtes in 2023 verder zal afnemen.

Vandaag verstuurde staatssecretaris Van Ooijen het ‘Uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp’ en een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

 

Zie ook:

Ministerie van VWS: Landelijke regie op om- en afbouw gesloten jeugdhulp, aantal plaatsingen bijna gehalveerd


Deel deze pagina: