Jongeren beter voorbereiden op zelfstandigheid

Afgelopen maandag was ik bij het symposium van het Vergeten Kind over hun manifest over jongeren in de jeugdzorg die achttien jaar worden. De verhalen die ik daar van de jongeren hoorde maakten indruk op mij.  Jeugdzorg Nederland ondersteunt het manifest van Het Vergeten Kind en we zetten ons in voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor jeugdhulp en het ruimhartig toepassen van de verlengde jeugdhulp.

De verhalen die ik bij het symposium van jongeren hoorde, maakten voor mij echter duidelijk dat er nog de nodige aandachtspunten zijn voor iedereen die met deze jongeren werkt. Natuurlijk moeten jongeren die op hun achttiende nog niet aan zelfstandigheid toe zijn langer hulp kunnen krijgen. Het is onze taak om hen goed voor te bereiden op die zelfstandigheid. Jeugdzorg Nederland omarmt daarom de ‘Big Five’-benadering, die inhoudt dat de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jongeren op vijf levensterreinen op orde moet zijn: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. Ik hoor dat er tal van goede voorbeelden zijn in het land, maar teveel jongeren geven desondanks aan dat zij zich onvoldoende geholpen voelen bij hun voorbereiding op zelfstandigheid.

De komende tijd maak ik kennis met jeugdzorgorganisaties, professionals en andere belangrijke spelers in en rond de jeugdzorg. In die gesprekken zal dit dan ook een van de onderwerpen zijn waar ik meer over te weten wil komen. Goede voorbeelden worden gedeeld, om van elkaar te leren en onze ambities waar te maken. Jeugdzorg Nederland pakt dit samen met de jeugdzorgorganisaties op en stimuleert actief het uitwisselen van ervaringen binnen de vereniging.

Het Nederlands Jeugdinstituut bracht in beeld wat jongeren nodig hebben van jeugdhulp bij het volwassen worden. En welke rol jeugdprofessionals daarbij kunnen spelen. Deze kennis gebruiken we en vertalen we naar ons werk. Jeugdzorgorganisaties en jeugdprofessionals zetten zich hier voor in. Er zijn ongetwijfeld knelpunten en obstakels. Maar door te leren van ervaringen elders en met alle partijen die hier een rol in hebben in gesprek te blijven, hoop ik dat jongeren uit de jeugdzorg zich in de toekomst allemaal goed voorbereid voelen op zelfstandigheid. Zodat een manifest van Het Vergeten Kind over dit thema niet meer nodig is, omdat de punten uit dit manifest voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Wordt vervolgd!

Ronnie van Diemen
Voorzitter van Jeugdzorg Nederland (sinds 1 februari 2023)


Deel deze pagina: