Jongerentaskforce: rapport over veiligheidsbeleving in instellingen

jongerentaskforce.Op 2 juni 2015 nam Ans van de Maat namens Jeugdzorg Nederland het rapport ‘Jongeren in jeugdhulp over veiligheid’ van de Jongerentaskforce Kindermishandeling in ontvangst. ‘Veiligheid in de jeugdhulp is zeer belangrijk. Ik waardeer het onderzoek van de Jongerentaskforce zeer. De tips en adviezen zijn bruikbaar en passen veelal in trajecten die al lopen vanuit Jeugdzorg Nederland’, aldus Van de Maat bij de overhandiging van het rapport.

Jongeren die in residentiële groepen verblijven van jeugdhulpinstellingen, jeugd-GGZ en jeugd-LVB zijn door de Jongerentaskforce bevraagd hoe zij de (sociale) veiligheid ervaren. Bijna 200 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. De jongeren geven gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer voor de veiligheid binnen hun instelling. Bijna een derde van de jongeren geeft als rapportcijfer een 8 of hoger, één op de tien jongeren geeft een onvoldoende. De Jongerentaskforce geeft een aantal tips en adviezen om de sociale veiligheidsbeleving nog verder te vergroten. Met name de vertrouwensband tussen jongeren en de groepsleiding wordt genoemd als cruciale factor. De Jongerentaskforce signaleert dat er door de transitie en de onzekerheid over de financiering meer wisselingen in de groepsleiding hebben plaatsgevonden. De jongeren roepen gemeenten en aanbieders op een einde te maken aan de onzekerheid, om zo het aantal wisselingen in de groepsleiding te beperken.

Rapport Jongerentaskforce: ‘Jongeren in jeugdhulp over veiligheid’


Deel deze pagina: