Kamerdebat transitie jeugdzorg: 1 augustus harde deadline

De Tweede Kamer en staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) waren eensgezind: op 1 augustus 2014 moeten gemeenten duidelijkheid hebben gegeven aan jeugdhulporganisaties over de inkoop van zorg in 2015. Dan moet voor iedere zorgaanbieder duidelijk zijn welke zorg de gemeente (of regio) inkoopt en voor welk budget. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg over de Stelselherziening Jeugdzorg op 25 juni 2014.

De Tweede Kamer wilde dat deze duidelijkheid vervolgens uiterlijk 1 oktober tot uitdrukking zou komen in getekende contracten, maar staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat gemeenten de maand oktober daar ook nog voor nodig hebben en 1 november dus een realistischere datum is. Het debat in de Tweede Kamer spitste zich toe op de deadline van 1 augustus. Met name D66 en CDA vroegen herhaaldelijk wat de staatssecretarissen doen als gemeenten die deadline niet halen. Uiteindelijk gaven de staatssecretarissen aan dat dan nadere stappen volgen, met mogelijk een bestuurlijke aanwijzing richting de betreffende gemeenten.

Voor de Bureaus Jeugdzorg was eerder 1 juli 2014 genoemd als deadline, maar die verschuift dus naar 1 augustus. Voor andere jeugdhulpaanbieders is nu voor het eerst een harde deadline genoemd door het rijk. Van Rijn en Teeven riepen aanbieders die problemen voorzien op om zich te melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Ook kondigden de staatssecretarissen aan dat de TAJ de bevoegdheid krijgt om uit zichzelf actie te ondernemen richting regio’s. Tot nu toe kon de TAJ pas in actie komen na een formele melding door een jeugdhulpaanbieder. Maar die blijken in de praktijk terughoudend te zijn met het doen van een melding, zo lang zij nog in gesprek zijn met gemeenten over de inkoop van zorg.

De Tweede Kamer was kritisch over de geboekte voortgang in het transitieproces en bezorgd over de bevindingen van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) van Leonard Geluk. Verschillende partijen gaven aan dat er voor gemeenten nu geen enkel excuus meer is om niet snel tot concrete afspraken met zorgaanbieders te komen. Staatssecretaris Van Rijn beloofde dat hij goed in de gaten zal houden of gemeenten de toegang tot de jeugdhulp tijdig geregeld hebben. De TSJ constateerde dat er nog veel moet gebeuren bij gemeenten op dit punt.

Verschillende politieke partijen vroegen aandacht voor het behoud van jeugdzorgmedewerkers. De SP is bang voor een ontslaggolf. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat de jeugdzorg anders georganiseerd gaat worden en dat dit betekent dat er banen verdwijnen en banen veranderen. Hij herhaalde zijn eerdere toezegging samen met minister Asscher (SZW) nog voor het zomerreces een brief te sturen over de arbeidsmarkteffecten van de transitie en de maatregelen die het kabinet wil nemen. In die brief zal ook worden ingegaan op het voorstel van Jeugdzorg Nederland en de FNV om een arbeidspool te vormen voor jeugdzorgmedewerkers.

Daarnaast kwamen tal van andere concrete knelpunten rond de transitie aan de orde. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij met de VNG en de betrokken brancheorganisaties in gesprek gaat om te komen tot een oplossing voor de problematiek rond bevoorschotting en voorfinanciering. Met name GroenLinks vroeg aandacht voor privacyvraagstukken rond de gegevensoverdracht aan gemeenten en de VVD benadrukte dat de beveiliging van systemen hierbij niet vergeten mag worden. In reactie op vragen van de PvdA beloofde Van Rijn in gesprekken met de VNG de aandacht nadrukkelijk op het belang van pleegzorg te vestigen. 

Meer informatie:

 


Deel deze pagina: