Meer aandacht in jeugdhulpverlening nodig voor mensenhandel

Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Dat bleek eerder uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en wordt nu opnieuw bevestigd in een onderzoek van CoMensha, Jeugdzorg Nederland, Landelijk Kenniscentrum LVB, Nederlands Jeugdinstituut en Tilburg University. Het verschil tussen het aantal geschatte en daadwerkelijk gerapporteerde slachtoffers is groot. Daardoor krijgt deze groep waarschijnlijk niet de hulp die ze nodig heeft. Jeugdhulpprofessionals moeten zich daarom beter bewust zijn van de rol die zij kunnen spelen in het signaleren en voorkomen van mensenhandel. Daarnaast kan de samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en andere (zorg)partijen beter.

Het is belangrijk dat professionals zich realiseren dat jongeren in de jeugdhulpverlening extra kwetsbaar zijn voor mensenhandel en dat zij daarom een belangrijke rol hebben in het signaleren van slachtoffers. Ze moeten daarom meer inzicht krijgen in de problematiek. Nu wordt er te vaak onterecht vanuit gegaan dat mensenhandel alleen gaat over seksuele uitbuiting, terwijl ook  criminele en andere vormen van uitbuiting voorkomen onder jongeren. Bovendien wordt bij slachtoffers vaak alleen aan meisjes gedacht, terwijl ook  jongens slachtoffer zijn van uitbuiting.

Aanbevelingen

In het onderzoek staat een aantal aanbevelingen. Zo is training en kennisontwikkeling belangrijk, gericht op zowel de inhoud als op de competenties die bijvoorbeeld nodig zijn bij het voeren van gesprekken over thema’s die als lastig ervaren worden of waarop een taboe heerst. Bovendien moet het onderwerp mensenhandel een structurele plek krijgen binnen de jeugdhulporganisaties. Een aan te wijzen interne aandachtfunctionaris kan een belangrijke rol vervullen als aanspreekpunt, expert en als contactpersoon voor externe partijen. Daarnaast moet er beter worden samengewerkt met de politie, gemeenten en andere (zorg)partijen. Belangrijke schakel hierin is de regionale zorgcoördinator mensenhandel.

Aanleiding onderzoek

Dat slachtoffers van mensenhandel slecht in beeld zijn, bleek eerder ook al uit de Slachtoffermonitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De betrokken organisaties maken zich hier al langer zorgen over. Dat was in 2018 aanleiding onderzoek te gaan doen naar de signalering van mensenhandel in de jeugdhulpverlening, en naar de aard en omvang van de mensenhandel-problematiek onder cliënten die gebruik maken van de jeugdhulpverlening. Het onderzoek bestond uit een praktijkstudie bij vier jeugdzorginstellingen en een landelijke enquête onder 150 professionals van 72 jeugdhulpinstellingen.

Lees hier de rapporten: 

Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Deelonderzoek 1: een praktijkonderzoek in vier jeugdinstellingen

Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Deelonderzoek 2: een verkennend onderzoek naar optimalisering

Signalering en registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening. Conclusies en aanbevelingen.

 

 


Deel deze pagina: