Meerderheid voor Jeugdwet

Op dinsdag 11 februari 2014 debatteerde de Eerste Kamer ruim 12 uur over de Jeugdwet. Volgende week stemt de Eerste Kamer over de Jeugdwet. Sommige partijen beraden zich nog, maar met de steun van VVD, PvdA en CDA is er in ieder geval een meerderheid voor de wet.

TWITTER: Arthur Schellekens (@aschellekens) 11 februari 2014, 19.45 uur:
Staatssecretaris Van Rijn: integrale transitie is nodig om te komen tot eenduidige financiering & sturing en zo afwenteling te voorkomen.

In de eerste termijn stelden de Eerste Kamerleden veel kritische vragen. Die gingen met name over de overheveling van de jeugd-GGZ, de bezuinigingen, de frictiekosten, vraagstukken rond de privacy en de democratische controle door gemeenteraden op samenwerkingsverbanden. Staatssecretaris Van Rijn nam een aantal misverstanden weg en deed enkele toezeggingen.

TWITTER: Yolanda de Koster (@yolleke) 11 februari 2014, 20.45 uur:
Staatssecretaris Van Rijn: gemeente mag geen zorg weigeren met als reden dat budget op is.

Transitie Autoriteit Jeugd
Er komt een gezaghebbende en onafhankelijke commissie die maatregelen kan nemen om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te borgen, zoals door VNG en de branches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC in een brief was bepleit. Staatssecretaris Van Rijn noemt dit de ‘Transitie Autoriteit Jeugd’. Op korte termijn zal hij dit voorstel samen met de VNG en de branches verder uitwerken.

TWITTER: Arthur Schellekens (@aschellekens) 11 februari 2014, 23.05 uur:
CDA-senator De Vries wil duidelijkheid over Transitie Autoriteit Jeugd. Geldt dit voor alle aanbieders in de diverse sectoren, BJZ’s en LWI’s? (antwoord: ja)

Jeugd-GGZ
Er werd lang gesproken over de overheveling van de jeugd-GGZ. Staatssecretaris Van Rijn betoogde dat gemeenten een zorgplicht hebben, dat huisartsen door kunnen verwijzen en dat gemeenten moeten zorgen dat er voldoende zorg beschikbaar is. Sommige senatoren hekelden de hardnekkige onjuiste beeldvorming over de gevolgen van de overheveling van de jeugd-GGZ. De zorgplicht van gemeenten is volgens de staatssecretaris minstens even hard als het zorgrecht bij de ziektekostenverzekering. Sommige senatoren vroegen zich af of de staatssecretaris de jeugd-GGZ niet (meer) als gezondheidszorg ziet, omdat hij het van verzekeraars wil overhevelen naar gemeenten. Maar volgens Van Rijn staan die twee zaken los van elkaar.

TWITTER: Stijn Verbruggen (@stijnverbruggen) 11 februari 2014, 19.30 uur:
Staatssecretaris Van Rijn blijft benadrukken: of iets gezondheidszorg is, hangt niet af van wie er betaalt. Kan dus ook gemeente zijn.

Jeugdwet: integraal naar gemeenten
In de loop van het debat tekende zich een meerderheid voor de Jeugdwet af. De PVV en de SP zijn tegen de wet. VVD, PvdA en CDA steunen de wet, zeker na de toezeggingen en uitleg van de staatssecretaris. De andere partijen beraden zich nog, maar de verwachting is dat D66 en wellicht ook enkele andere partijen volgende week voor de Jeugdwet zullen stemmen. In principe stemt de Senaat op dinsdag 18 februari over de Jeugdwet en de ingediende moties. 

TWITTER: Jacobine Geel (@jacobinedc_geel) 11 februari 2014, 23.28 uur:
Verwachte eindstand van het debat over Jeugdwet: de wet haalt het. Hoeveel waarborgen kan Eerste Kamer nog afdwingen voor zachte landing?


Meer informatie:Deel deze pagina: