Meld je aan voor de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp!

Hoe richten we het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp verder in? En hoe versterken we de samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders? Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp nodigt geïnteresseerde medewerkers van alle betrokken partijen van harte uit om deel te nemen aan een Summerschool. In vijf sessies worden thema’s besproken die van belang zijn bij een goede samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders. Je kunt je voor elke sessie afzonderlijk aanmelden. Deelname is gratis.

Cijfers over jeugdhulptrajecten per jeugdhulpregio

Datum: donderdag 6 juli 13.30-16.30 uur
Begeleider: Maarten Batterink Significant i.s.m. CBS (Accare)
Hoe ziet de vraag naar specialistische jeugdhulp er per jeugdregio uit? Ondersteunen deze cijfers de huidige (boven)regionale samenwerkingsverbanden of zijn er ook andere verbanden te leggen? Goede cijfers leggen het fundament voor een gedegen visie en haalbare (tussentijdse) doelstellingen.

Het JIMtheater: ‘stop met praten, start met ervaren’

Datum: 3 augustus 13.30 tot 16.30 uur
Vorm: theatervoorstelling met nabespreking door Levi van Dam, werkzaam bij Spirit en mede-auteur boek ‘De JIM-aanpak’. Laat ouders en professionals ervaren wat de JIM-aanpak betekent. De voorstelling maakt mensen bewust van eigen mogelijkheden om zichzelf en de samenleving te veranderen. Denk mee tijdens dit interactief theater en ga in gesprek over volwaardige samenwerking tussen professionals en niet-professionals.

Samenwerking Veilig Thuis en wijkteams

Datum: 17 augustus 9.30 tot 12.30
Begeleider: Tanno Klijn, bestuurder Samen Veilig Midden-Nederland. Als de veiligheid van een kind in het geding is, luistert samenwerking nauw. Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis? Zijn de afspraken voor iedereen helder. Hoe zorg je dat de verschillende professionals elkaar begrijpen en elkaar versterken? Deze sessie biedt concrete handvatten om ook in uw jeugdregio de samenwerking tussen Veilig Thuis en wijkteams te verbeteren.

Professionalisering van de jeugdhulp, jeugdbescherming en wijkteams (PJ&J)

Datum: 31 augustus 13.30 – 16.30 uur
Begeleider: Ineke Hoekstra, AEF. Wat is de juiste professional op de juiste plek? Deze vraag speelt voor lokale teams, maar is ook van belang voor jeugdzorgaanbieders. Om samen te kunnen werken is het immers cruciaal om van elkaar te weten van welke competenties je uit kunt gaan en hoe je elkaar kunt versterken.

Wie, waar, hoe en wat?

Doelgroep: professionals, beleidsmedewerkers, bestuurders en ondersteuners van gemeenten zorgaanbieders, brancheorganisaties, kennisinstituten, cliëntorganisaties of opleidingen.

Locatie: Stadskantoor van de gemeente Utrecht

Aanmelding:  verplicht en kan via deze link. Sessies kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over het ondersteuningsteam vind je op de site van de VNG.

Jeugdzorg Nederland is partner van het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp

 


Deel deze pagina: