Minder nieuwe pleegouders in 2021

In 2021 zijn 2.297 nieuwe pleegouders ingeschreven. Dat is 13% minder in vergelijking met 2020. Daardoor is het tekort aan pleegouders groter geworden. Deze cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2021 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Door een tekort aan pleegouders duurt het langer voordat er een passende plek gevonden is. Het risico bestaat dan dat kinderen vaker doorgeplaatst worden.

Tekort

Een tekort aan pleegouders is er in de volle breedte, maar vooral voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- of gedragsproblemen, voor broers en zussen die bij voorkeur samen bij pleegouders worden geplaatst en voor intensievere vormen van deeltijdpleegzorg. Nicolien van den Berg, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland over hoe het kan dat minder pleegouders zich aanmelden: “Ook in de pleegzorg merkten we in 2021 het effect van de coronapandemie. De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op ons werk en zeker ook op de werving van nieuwe pleegouders. Voor belangstellenden die overwegen om pleegouder te worden, hebben de lockdowns en andere beperkingen, waaronder thuisonderwijs, een rol gespeeld. Nu alle beperkingen voorbij zijn, hopen we een inhaalslag te kunnen maken in de werving van nieuwe pleegouders want dat is heel hard nodig.”

Kansen deeltijdpleegzorg beter benutten

In 2021 hebben 17.548 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 22.748 jeugdigen. Het aantal jeugdigen dat gebruik heeft gemaakt van pleegzorg is in 2021 licht afgenomen. 20% van de nieuwe plaatsingen betreft deeltijdpleegzorg. Dat is een toename van 4% in vergelijking met 2020. Op 31 december 2021 woonden 18.369 jeugdigen bij pleegouders. Het aantal jeugdigen dat wacht op een plaatsing bij pleegouders is gelijk gebleven. Op 31 december 2021 wachtten 873 jeugdigen op een plaatsing bij pleegouders. Ruim de helft van de jeugdigen wacht op deeltijdpleegzorg, een populaire variant binnen pleegzorg waarbij jeugdigen in principe thuis wonen maar af en toe bij pleegouders verblijven om ouders te ontlasten. Nicolien van den Berg: “We zien dat de vragen voor deeltijdpleegzorg intensiever worden, niet alleen opvang in de weekenden, maar ook voor dagdelen door de week. Daarnaast is de problematiek van de kinderen die worden aangemeld voor deeltijdpleegzorg toegenomen. Daarmee is het beroep dat we op deeltijdpleegouders doen groter geworden.”

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp­organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.


Deel deze pagina: