Minister stemt in met sectorplan jeugdzorg

Met het sectorplan jeugdzorg komt er dit jaar en volgend jaar in totaal 3,8 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het arbeidsmarktbeleid. Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg krijgen 1,9 miljoen euro van het rijk voor dit sectorplan en leggen daar zelf nog eens 1,9 miljoen euro bij. Het sectorplan jeugdzorg is één van de sectorplannen die voortvloeien uit het eerder gesloten sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers.

In de jeugdzorgsector werken 30.000 mensen. Door de bezuinigingen en de invoering van de Jeugdwet (decentralisatie naar gemeenten) gaat er voor hen veel veranderen. Met het sectorplan willen werkgevers en werknemers in de sector de negatieve gevolgen van het verlies aan werkgelegenheid zo goed mogelijk opvangen en werknemers zo goed voorbereiden op de kansen die de nieuwe ontwikkelingen bieden.

Met het extra geld van rijk, werkgevers en werknemers voor het sectorplan kunnen ruim 2900 werknemers geholpen worden bij het vinden van ander werk of het versterken van hun positie op de arbeidsmarkt door scholing. Het sectorplan bevat de volgende maatregelen:

Van werk naar werk
* bevordering arbeidsmobiliteit: 600 werknemers via loopbaantrajecten begeleiden naar een andere baan binnen of buiten de branche;
* omscholing van 60 werknemers.

Scholing / Duurzame inzetbaarheid
* scholing Professionele Ontwikkeling: competentieontwikkeling 2.310 werknemers

Innovatie / experimenten
* regionale arbeidsmarktondersteuning: drie regionale experimenten voor intersectorale en regionale samenwerking op de arbeidsmarkt.

Meer informatie:
Sectorplan
Brief staatssecretaris 


Deel deze pagina: