Monitor Transitie Jeugd

In 2015 gaat de Monitor Transitie Jeugd van start. De monitor zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

Kinderen, jongeren en ouders die gebruik maken van Jeugdhulp krijgen volgend jaar te maken met de veranderingen door de nieuwe Jeugdwet. Een ander soort toegang, lokale wijkteams, veranderingen bij de zorgaanbieders, bezuinigingen, etc. Juist cliënten en hun ouders kunnen daarom zelf het beste aangeven of de veranderingen positief of negatief zijn. Waar loopt men in de praktijk tegenaan? Is er voldoende kennis aanwezig bij gemeenten? Is er voldoende zorg ingekocht? Door de bundeling van signalen en directe meldingen van jongeren en ouders zelf via cliëntenorganisaties, staat het cliëntperspectief centraal.  

Rapportage
De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde negatieve effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook worden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart. De monitor loopt in 2015 en 2016. In regionale en landelijke rapportages worden de signalen zichtbaar. De rapportages bieden de mogelijkheid tot het concreet aanpakken van de knelpunten. De rapportages worden toegestuurd aan belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid.

Contact
De Monitor Transitie Jeugd is een gezamenlijk initiatief van  LOC, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform In 2015 hoort u meer over de Monitor Transitie Jeugd.
Mail bij vragen naar: info@monitortransitiejeugd.nl. Meer informatie: www.monitortransitiejeugd.nl  


Deel deze pagina: