Nieuwe cao Jeugdzorg definitief

De leden van Jeugdzorg Nederland (werkgevers) en de leden van FNV, CNV, en FBZ (werknemers) hebben met een grote meerderheid ingestemd met de cao Jeugdzorg. Op 7 november 2019 is het akkoord getekend door alle partijen.

In het akkoord is afgesproken dat de salarissen per 1 januari 2020 structureel omhoog gaan met 4 procent. Daarnaast ontvangen alle jeugdzorgwerkers op 1 december 2019 en 1 juni 2020 eenmalige uitkeringen van resp. 800 euro bruto en 200 euro bruto, naar rato van omvang dienstverband. Verder is afgesproken dat werkgevers de vakbondscontributie gaan betalen en is vastgelegd dat werknemers het recht hebben om onbereikbaar te zijn. De cao heeft een looptijd van 21 maanden: van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020.

Waardering jeugdzorgwerkers

Werkgevers in de jeugdzorg hebben veel waardering voor de inzet van hun medewerkers. René Meuwissen, onderhandelaar en bestuurslid Jeugdzorg Nederland: “Jeugdzorgwerkers doen pittig werk onder moeilijke omstandigheden. Werkgevers willen hun waardering niet alleen uitspreken, maar ook tot uitdrukking brengen in een fatsoenlijke loonstijging.”

Faire tarieven en indexering door gemeenten noodzakelijk

Werkgevers en werknemers doen een dringend beroep op de gemeenten om het geld dat ze krijgen van het Rijk voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk in de jeugdzorg te laten landen. Aan het gemeentefonds worden door het Rijk jaarlijks de zogenoemde OVA-gelden toegevoegd: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling die de gemeenten krijgen als compensatie voor loonstijging. In een brief vroeg Jeugdzorg Nederland vorige week aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om haar leden op te roepen te indexeren en de cao-ontwikkeling mee te nemen bij de vaststelling van de tarieven.

Lang proces, breed gedragen akkoord

Jeugdzorg Nederland bedankt de FNV, CNV en FBZ voor hun constructieve houding gedurende het lange proces. “Dankzij de oplossingsgerichte aanpak van onze sociale partners is ondanks de lastige omstandigheden een breed gedragen cao tot stand gekomen”, aldus Meuwissen. Op 30 september 2019 bereikten werkgevers en werknemers al overeenstemming over een onderhandelaarsakkoord cao-jeugdzorg 2019-2020. Dat akkoord is nu dus definitief.


Deel deze pagina: