Nieuwe landelijke agenda om zelfmoord te voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft op 28 januari samen met tal van maatschappelijke organisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 getekend. Daarin trekken de organisaties samen op om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking.

Online talkshow

De staatssecretaris en vertegenwoordigers van onder andere de Nederlandse GGZ, NIP, NVVP, Ivonne van de Ven Stichting, COC-Nederland, Jeugdzorg Nederland, het Trimbos-Instituut, de VO-Raad, MIND, ProRail, NVVK, TSD, UWV, VNG en GGD GHOR Nederland tekenden vandaag de Landelijke Agenda tijdens een online talkshow. Bekijk hier de talkshow terug.

Netwerkaanpak

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Landelijke Agenda en moedigt meer mensen, bedrijven en organisaties aan zich aan te sluiten. Door samen op te trekken wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord is niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de maatschappij noodzakelijk zijn. Participanten in de Landelijke Agenda uit onder andere het onderwijs, de zorg of het sociaal economisch domein, committeren zich aan diverse activiteiten gericht op het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten, training om deze gedachten te adresseren, acties in de wijk, op school en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Centraal staan de doelgroepen jongeren, mannen van middelbare leeftijd en mensen die eerder een poging overleefden.

Hoop en perspectief bieden nu belangrijk

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag door zelfdoding. Hiermee wordt het leven van 250.000 nabestaanden diep geraakt. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging en 40 van hen moeten hiervoor worden behandeld op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de hierdoor ontstane recessie bieden grote reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen. Doel van de Landelijke Agenda is om mensen met zelfmoordgedachten sneller uit hun isolement te halen, te helpen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop.

Iedereen kan meehelpen

Uit onderzoek blijkt dat praten over gedachten aan zelfmoord levens kan redden. In de Landelijke Agenda wordt daarom ingezet op campagnes binnen en buiten de zorg om meer bewustwording te realiseren. Iedereen in Nederland wordt gestimuleerd het gesprek te voeren over dit moeilijke onderwerp. Eén van de middelen daartoe is de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl In een uur tijd leren deelnemers zelfmoordgedachten te signaleren, bespreekbaar te maken en te verwijzen naar hulp.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113 .


Deel deze pagina: