Onderzoek JeugdzorgPlus: korter verblijf na gezinsgericht werken

Jongeren verblijven korter op leefgroepen en keren vaker terug naar huis als gezinsgericht wordt gewerkt. Dat blijkt uit een van de onderzoeken die werd gedaan in het Zonmw-programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus. Uit twee andere onderzoeken blijkt dat JeugdzorgPlusinstellingen in toenemende mate aandacht hebben voor meisjes-specifieke problemen.    

Effectmonitor JeugdzorgPlus

Ieder jaar worden er in het ZonMw-programma Longitudinale effectmonitor Jeugdzorgplus oproepen gedaan voor onderzoek. Het doel van het programma is meer inzicht te krijgen in het resultaat van begeleiding en behandeling in de gesloten jeugdzorg. In de afgelopen ronde werd onderzoek uitgevoerd op 3 onderwerpen: gezinsgericht werken, follow-up meting, en meisjes binnen de JeugdzorgPlus.

Onderzoek follow-up-metingen

In het onderzoek naar follow-up-metingen (hoe het jongeren vergaat ná de jeugdzorgplus), werd geconstateerd dat er op dit moment onvoldoende draagvlak, financiële middelen en goed bruikbare vragenlijsten zijn voor het uitvoeren van dergelijke nametingen.

Meer weten?

·         ZonMw-project ‘Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus: wat werkt voor wie?’

·         ZonMw-project ‘Meisjes in JeugdzorgPlus-instellingen’

·         ZonMw-project ‘Meisjes in JeugdzorgPlus: De mate van gendersensitiviteit in de behandelplanning’

·         ZonMw-project ‘Follow-up gegevens Monitor JeugdzorgPlus: naar een gedeeld eigenaarschap over het proces’


Deel deze pagina: