Online magazine ‘Continuïteit pleegzorg’

Het online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’ beschrijft de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkten tien pleegzorgaanbieders aan het voorkomen van uitval van pleegouders en het verminderen van ‘breakdown’, de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. Het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en Jeugdzorg Nederland waren partners in het actieonderzoek.

De pleegzorgorganisaties gingen in 2018 elk aan de slag met hun eigen actieplan. Al snel waren er overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het eerder signaleren van risico’s op breakdown, het verbeteren van communicatie en nazorg, en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning aan pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

In het online magazine komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod, aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk. Het magazine bevat interviews, korte video’s, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten. Het is belangrijk om samen te leren over hoe we de pleegzorg kunnen blijven verbeteren. In opvolging van dit actieonderzoek en magazine starten het NJi, de NVP en Jeugdzorg Nederland daarom een leernetwerk voor pleegzorgprofessionals, waarvoor betrokkenen nadrukkelijk uitgenodigd worden.

Online magazine: https://www.continuiteitpleegzorg.nl


Deel deze pagina: