Penny wise and pound foolish

De verontwaardiging was groot toen een Deventer wethouder bedacht dat verzorging van hulpbehoevende ouderen net zo goed door de buurman, buurvrouw of door een werkloze kon worden uitgevoerd. Hoe kon ze het bedacht krijgen, dat was toch het werk van professionals. Vakmanschap werd als reden naar voren geschoven om aan te tonen dat dit besluit echt niet kon.

Een ‘beoogd slachtoffer’ uit Deventer zei dat zij niet zou toestaan dat zomaar iemand aan haar zou komen. Een professional in de zorg leert hoe je integer omgaat met fysiek contact. Of je nu verpleegkundige bent of fysiotherapeut. Dat maakt onderdeel uit van je opleiding en patiënten kunnen er dan ook op vertrouwen dat dit contact integer gebeurt.

Een aanbeveling van de commissie Samson is het vakmanschap van de werkers in de jeugdzorg te vergroten en te versterken. Een onderdeel betreft de wijze waarop medewerkers met intimiteit kunnen omgaan. Open en met respect voor de integriteit van kinderen. Daar hadden we nog wat in te leren. Naar het oordeel van de commissie bestond er bij werkers handelingsverlegenheid. Met de vereniging van hogescholen is gewerkt aan verbetering van de opleiding tot jeugdzorgwerker. Kennis vergroten en handelingsverlegenheid omzetten in bekwaamheid. Een opdracht die de sector  zich ter harte heeft genomen. Niet alleen rond het thema seksueel misbruik, maar voor het gehele vakgebied. Op het gebied van professionalisering heeft de sector sprongen voorwaarts gemaakt. De jeugdzorg gaat over naar de gemeentes. Wij gaan niet alleen de wethouder in Deventer, maar alle ruim vierhonderd wethouders in Nederland verblijden met goed opgeleide vakmensen. Al deze vakmensen onderhouden hun kennis en laten dat ook zien.

Mooi en aardig, hoor ik menig wethouder zeggen – maar dat gaat te veel kosten. De uurprijs van een goed opgeleide professional zal ongetwijfeld veel hoger zijn dan die van een laagopgeleide. Dat is echter wel een typisch voorbeeld van penny wise and pound foolish. Vakmanschap verdient zichzelf terug. In maatschappelijke winst, minder escalaties en in kortere duur van de zorg.

Gezinnen aan bijvoorbeeld de keukentafel en kinderen in de wijken of op scholen hebben recht op vakmensen. Mensen die weten hoe je kunt empoweren (zo heet dat tegenwoordig) als dat echt nodig is, die kennis van zaken hebben en bij wie integriteit hoog in het vaandel staat. Kortom jeugdzorgwerkers.

Ben van Bruxvoort

Bestuurslid Jeugdzorg Nederland, en
Voorzitter Raad van Bestuur Combinatie Jeugdzorg


Deel deze pagina: