Pleegzorgaanbieders ondernemen actie voor meer continuïteit van zorg

Kinderen in de pleegzorg moeten nog te vaak wisselen van pleeggezin. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling.  Daarom is meer continuïteit (voor pleegkinderen, van pleegzorgplaatsingen) een van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg. Tien pleegzorgaanbieders zijn op 11 december begonnen met het ‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’. Dat moet bijdragen aan vermindering van  vroegtijdige beëindiging van plaatsingen – breakdown – en de uitval van pleegouders.

Verminderen breakdown en uitval

Tien pleegzorgaanbieders gaan nu in hun organisatie aan de slag met een eigen actieplan. Daarin is de samenwerking met pleegouders en ketenpartners, zoals wijkteams en jeugdbescherming, essentieel. De betrokken partijen, tien pleegzorgaanbieders ondersteund door Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), streven naar een daling van vroegtijdige beëindigingen van pleegzorgplaatsingen en het verminderen van de uitval van pleegouders. Met de opgedane inzichten willen zij ook andere organisaties inspireren en aanmoedigen om breakdown en uitval terug te dringen.

Organisatie

‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’ is een project van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd binnen het Actieplan Pleegzorg. Het project loopt tot en met september 2020. De deelnemende pleegzorgaanbieders zijn: Combinatie Jeugdzorg, De Rading, entrealindenhout, Enver, Jeugdformaat, Jeugdhulp Friesland, Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, Parlan, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo Pleegzorg.


Deel deze pagina: