Pleidooi voor overgangsregeling bij Jeugdwet

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VNG en de andere bij de Jeugdwet betrokken branches (GGZ Nederland, VGN, VOBC) een brief aan de Eerste Kamer gestuurd. Op dinsdag 11 februari 2014 bespreekt de Eerste Kamer de Jeugdwet met de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven. In de brief pleiten de gemeenten en branches gezamenlijk voor het instellen van een onafhankelijke commissie die maatregelen kan nemen om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te borgen. Aan de senatoren wordt ook gevraagd om bij de staatssecretarissen te pleiten voor duidelijkheid over de dekking van de frictiekosten en de afbakening tussen de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg en de nieuwe WMO.

Meer informatie:

 


Deel deze pagina: